Proces ankietyzacji reguluje zarządzenie Rektora US 187/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.Zarządzenie nr 187.2019 w sprawie zasad ankietowania.

Zarządzenie nr 187.2019 załącznik nr  1.


 

 

 

Rok akademicki 2017-2018
semestr zimowy 2017/2018 – nie przeprowadzono semestr zimowy 2017/2018 –  nie przeprowadzono

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar