Zespół kierunku nauki o rodzinie oraz kierunku familiologia

 1. ks. dr Marcin Szczodry – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
 3. ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
 4. dr hab. Marta Komorowska-Pudło
 5. ks. dr Remigiusz Szauer
 6. Joanna Nita – przedstawiciel samorządu studenckiego

Zespół kierunku teologia

 1. ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US – przewodniczący
 2. dr Katarzyna Lemek
 3. ks. dr Radosław Mazur
 4. ks. dr Krzysztof Jaworski
 5. ks. dr Andrzej Krzystek

Accessibility Toolbar