Zespół kierunku nauki o rodzinie oraz kierunku familiologia

 1. ks. dr Marcin Szczodry – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
 3. dr Marta Komorowska-Pudło
 4. ks. dr Remigiusz Szauer
 5. mgr Agnieszka Sameluk
 6. Joanna Nita – przedstawiciel samorządu studenckiego

Zespół kierunku teologia

 1. dr hab. Cezary Korzec, prof. US – przewodniczący
 2. dr Katarzyna Lemek
 3. dr Radosław Mazur
 4. dr Krzysztof Jaworski
 5. dr Andrzej Krzystek
 6. Adam Bliźniuk – przedstawiciel samorządu studenckiego