„Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jakie jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę”.
– Virginia Satir

 

 

Poradnia Małżeńska i Rodzinna

 

Serdecznie zapraszamy do nowopowstałej, w październiku 2023 r., Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej.

Powstanie Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej, dzięki wsparciu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowi odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc psychologiczną. W Poradni pomoc jest niskopłatna i dostępna znacznie szybciej niż w ramach usług NFZ czy komercyjnych prywatnych gabinetach psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Świadczymy profesjonalną pomoc w postaci:

  • konsultacji,
  • poradnictwa,
  • psychoterapii krótko- i długoterminowej indywidualnej, par oraz rodzinnej,

które są przeznaczone dla:

  • dorosłych,
  • młodzieży,
  • dzieci.

Specjalizujemy się w udzielaniu specjalistycznej pomocy w obszarach związanych z życiem rodzinnym. Ma ono niezwykle wiele wymiarów, a możliwych doświadczanych problemów na każdym etapie życia rodziny może być bardzo wiele. Jesteśmy po to, aby udzielać profesjonalnego wsparcia w tych wszystkich obszarach życia rodziny, które dla naszych Klientów są trudne.

Jeśli doświadczasz trudności albo wątpliwości, czujesz się osamotniona/y, bezradna/y, zachęcamy do kontaktu. Czasami nawet krótki kontakt z życzliwym profesjonalistą pozwala zobaczyć nowe możliwości i rozwiązania.

Accessibility Toolbar