Instytut Nauk Teologicznych prowadzi badania naukowe w zakresie dyscypliny nauki teologiczne. W Instytucie funkcjonują trzy katedry: Katedra Teologii Praktycznej, Katedra Teologii Systematycznej oraz Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła, obecnie realizowane są trzy projekty naukowe i powołanych jest 11 zespołów badawczych.

Działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Nauk Teologicznych administracyjnie wspiera Sekcja ds. Nauki. W szczególności współpracuje z instytutem w zakresie zadań związanych z ewaluacją działalności naukowej, prowadzi rozliczenia finansowe pracowników instytutu z zakresu działań związanych z badaniami, współpracuje z przewodniczącym rady naukowej instytutu zapewniając kompleksową obsługę posiedzeń, prowadzi postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r., wspiera pracowników instytutu przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

Accessibility Toolbar