Imię i nazwisko e-mail telefon pokój
ks. dr Romuald Jankiewicz – kierownik
romuald.jankiewicz@usz.edu.pl 91 444 14 74 9
mgr Krzysztof Wodzyński
krzysztof.wodzynski@usz.edu.pl 91 444 14 58 9