Skład osobowy Rady Dydaktycznej Wydziału Teologicznego US

Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni
1. ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US – przewodniczący
2. ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK
3. ks. dr hab. Sławomir BUKALSKI, prof. US
4. ks. dr hab. Grzegorz CHOJNACKI, prof. US
5. ks. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US
6. ks. dr hab. Cezary KORZEC, prof. US
7. ks. prof. dr hab. Janusz LEMAŃSKI
8. ks. dr hab. Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ, prof. US
9. ks. dr hab. Grzegorz WEJMAN, prof. US
10. bp prof. dr hab. Henryk WEJMAN
Przedstawiciele nauczycieli niebędących profesorami i profesorami uczelni
11. ks. dr Tadeusz CEYNOWA
12. dr Diana DEL MASTRO
13. dr Piotr GONISZEWSKI
14. ks. dr Krzysztof JAWORSKI
15. ks. dr Andrzej KRZYSTEK
16. ks. dr Radosław MAZUR
17. ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ
18. ks. dr Remigiusz SZAUER
19. ks. dr Marcin SZCZODRY
Przedstawiciele samorządu studenckiego
20. Joanna JUZYSZYN
21. Monika BANASIAK
22. Łukasz KNAPKIEWICZ
23. Weronika MAĆCZAK