Uniwersytet Szczeciński

Wydział Teologiczny

 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul.  Pawła VI nr 2
71-459  SZCZECIN
tel.: 91 444 1451
e-mail: wt@usz.edu.pl 

 

 

Pawła VI nr 2

71-459 Szczecin