Konwent Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych jest podmiotem działań projakościowych, których celem jest doskonalenie programów studiów i procesu kształcenia. W skład konwentu wchodzą osoby i podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego, wśród których znajdują się również pracodawcy. W ramach konwentu obecne są zarówno instytucje kościelne, jak i świeckie. W związku z tym, że większość absolwentów kierunku teologia podejmuje pracę jako nauczyciele religii, główny komponent konwentu tworzą instytucje oświatowe, które wpływają na doskonalenie procesu kształcenia zwłaszcza w kontekście przygotowania nauczycielskiego. Przykładem działań projakościowych związanych z kształceniem przyszłych nauczycieli religii są szkolenia dla wykładowców WT z udziałem członków konwentu. Dnia 24 lutego 2022 r. odbyło się szkolenie z udziałem dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie mgr Doroty Maziarz-Świerzewskiej, która przedstawiła wyzwania stojące przed nauczycielami we współczesnych placówkach edukacyjnych, na jakie należy zwrócić uwagę w procesie kształcenia i doskonalenia programu studiów.

Wśród członków konwentu są również osoby reprezentujące podmioty niezwiązane z obszarem oświaty. Tworzenie nowej specjalności w ramach kierunku teologia – komunikacja interpersonalna i społeczna – było przedmiotem konsultacji z dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie oraz ze specjalistą i rzecznikiem prasowym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie.

Z faktem obecności alumnów wyższych seminariów duchownych jako studentów kierunku teologia związana jest współpraca WT z rektorami trzech seminariów działających w ramach Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej.

Konwent Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych tworzą:

 • bp prof. dr hab. Henryk Wejman – wikariusz generalny
 • ks. dr Paweł Płaczek – dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej
 • mgr Dorota Rybarska-Jarosz – dyrektor departamentu polityki społecznej urzędu marszałkowskiego w Szczecinie
 • ks. mgr Michał Mikołajczyk – wicedyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w którego skład wchodzą: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. M.M. Kolbego w Szczecinie, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Szczecinie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szczecinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana Pawła II w Pobierowie
 • mgr Dorota Maziarz-Świerzewska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie
 • dr Anita Żurek – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie, absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych
 • dr Ewa Wnuk – nauczyciel religii w Szydłowie oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Szydłowie, absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych
 • mgr Sylwia Flanc-Kowalewska – dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie (interesariusz zewnętrzny dla kierunku studiów teologia ze specjalnością komunikacja interpersonalna i społeczna oraz dla kierunku familiologia)
 • major Sebastian Matuszczak – specjalista i rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie (interesariusz zewnętrzny dla kierunku studiów teologia ze specjalnością komunikacja interpersonalna i społeczna oraz dla kierunku familiologia)
 • ks. dr Zbigniew Woźniak – rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie
 • ks. dr Mariusz Jagielski – rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego
 • ks. dr Radosław Suchorab – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

Spotkania Konwentu Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych odbywają się raz na semestr i służą kontrolowaniu wzajemnej współpracy, a także wpływu jej rezultatów na realizację i doskonalenie programu studiów.

Accessibility Toolbar