Dokumenty związane z praktyką

TEOLOGIA

Uczelniany Opiekun Praktyk Studenckich – dr Piotr Goniszewski

TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

 

FAMILIOLOGIA studia pierwszego stopnia
ASYSTENT RODZINY
Uczelniany Opiekun Praktyk Studenckich – ks. dr Radosław Mazur

FAMILIOLOGIA studia pierwszego stopnia
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
Uczelniany Opiekun Praktyk Studenckich – ks. dr Radosław Mazur

FAMILIOLOGIA drugiego stopnia
PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE, RODZINNE I MEDIACJE

Uczelniany Opiekun Praktyk Studenckich – ks. dr Radosław Mazur

DOKUMENTY INNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar