TEOLOGIA
Roczny harmonogram zajęć – rok akademicki 2021/2022
Plan zajęć – semestr letni 2021/2022
Kody dostępu w MS Teams – semestr letni 2021-22

 

FAMILIOLOGIA
Roczny harmonogram zajęć – rok akademicki 2021/2022
Plan zajęć – semestr letni 2021/2022
Kody dostępu w MS Teams – semestr letni 2021-22

 

STUDIA PODYPLOMOWE ETYKA DLA NAUCZYCIELI, studia finansowane przez MEiN
Plan zajęć – semestr letni 2021/2022

 

Terminy konsultacji dostępne są w e-proDziekanie w zakładce “konsultacje“. Należy wpisać nazwisko pracownika a następnie zaznaczyć semestr “letni“.