Zespoły Badawcze w Instytucie Nauk Teologicznych US tworzone są przez dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych US po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych US. Każdy Zespół Badawczy posiada nazwę oraz określony przez Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych cel działania, formułę organizacyjną oraz osobę kierującą pracami zespołu.

Regulamin Zespołów Badawczych – ZARZĄDZENIE NR 01/2022

Obecnie mamy utworzonych 11 Zespołów Badawczych.

Accessibility Toolbar