Postępowania wszczęte po dniu 01.10.2019 r.

Od dnia 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu Szczecińskiego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin. Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk teologicznych, dyscyplinie nauki teologiczne prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu jest ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US.

 

Postępowania wszczęte do dnia 30.04.2019 r.

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Procedurę postępowania habilitacyjnego należy rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Rady Doskonałości Naukowej oraz wybranie jednostki uprawnionej do przyznawania tytułów naukowych.

 

Postępowania wszczęte po dniu 01.10.2019 r.

Od dnia 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu Szczecińskiego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin. Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk teologicznych, dyscyplinie nauki teologiczne prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu jest ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US.

 

Postępowania wszczęte do dnia 30.04.2019 r.

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.,przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej.

Accessibility Toolbar