Colloquia Theologica Ottoniana

Studia Paradyskie

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

Studia i Rozprawy


 

Oświadczenie dot. przydzielenia publikacji do danej jednostki organizacyjnej

Zarządzeni nr 12/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące przydzielenia publikacji do określonej jednostki organizacyjnej.

Wymogi

1.    streszczenie artykułu w języku polskim
2.    streszczenie w języku angielskim
3.    słowa kluczowe w języku polskim
4.    słowa kluczowe w języku angielskim
5.    biogram autora i jego adres elektroniczny (e-mail)
6.    objętość artykułu – minimum 0,5 arkusza tj. około 10 stron

Zasady redagowania tekstu artykułu należy zastosować w analogii do wskazań zawartych w „Normach dla publikacji”

.