Zakończone przewody doktorskie

Posoborowe ruchy odnowy Kościoła w diecezji (zielonogórsko-) gorzowskiej w latach 1971-1998
data nadania stopnia: 14.05.2015;

promotor:
ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec, prof. zw. US;
recenzenci:
ks. prof. dr hab. Józef Pater, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Tekst literacki w procesie inkulturacji katechetycznej na przykładzie materiałów do nauki religii dla szkół gimnazjalnych
data nadania stopnia: 09.06.2014;

promotor:
ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prof. zw. US
recenzenci:
ks. dr hab. Marian Zając prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Paradygmat ducha jako „praeparatio” chrystianologicznej wizji Europy w świetle nauczania Jana Pawła II
data nadania stopnia: 13.03.2013;

promotor:
ks. dr hab. Jan Radkiewicz
recenzenci:
ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Sebastian Kowal – Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolickiego. Studium krytyczno-teologiczne
data nadania stopnia: 06.06.2013;

promotor:
ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. dr hab. Marek Jagodziński, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Pawłowa idea Słowa na Aeropagu w koncepcji ewangelizacji Jana Pawła II
data nadania stopnia: 12.06.2013

promotor:
ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prof. zw. US

recenzenci:
ks. prof. dr hab. Jan Szpet (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Idea rozproszenia Ludu Bożego w Nowym Testamencie
data nadania stopnia: 17.06.2013

promotor:
ks. prof. dr hab. Jan Flis

recenzenci:
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Nauka religii w polityce wyznaniowej państwa i w posłudze Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1961
data nadania stopnia: 10.12.2013

promotor: ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Rdz 14 i jego rola w cyklu o Abrahamie (Rdz 11,27-25,11)
data nadania stopnia: 06.03.2012

promotor:
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Jan Flis, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Rdz 14 i jego rola w cyklu o Abrahamie (Rdz 11,27-25,11)
data nadania stopnia: 06.03.2012

promotor:
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Jan Flis, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Formy teatralne w katechetycznej posłudze Kościoła
data nadania stopnia: 08.05.2012

promotor:
ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. nadzw. US

recenzenci:
o. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ, prof. zw. AI (Akademia Ignatianum w Krakowie)
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości
data nadania stopnia: 14.10.2011

promotor:
ks. dr hab. Jan Flis, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Ksiądz Jan Kudera (1872-1943). Życie i działalność
data nadania stopnia: 20.04.2010

promotor:
ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec, prof. zw. US

recenzenci:
prof. dr hab. Józef Mandziuk, prof. zw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Chrześcijańskie założenia wychowania do wartości na przykładzie programów wychowawczych szkół katolickich miasta Szczecina
data nadania stopnia: 14.06.2010

promotor:
ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Model formacji osób powołanych w oparciu o wskazania Amadeo Cenciniego
data nadania stopnia: 15.05.2008

promotor:
ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. nadzw. US

recenzenci:
ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Accessibility Toolbar