Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

Dorobek naukowy za lata 2009-17/18

Monografie
– Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja Mszy Świętej w radiu i telewizji, Zielona Góra 2009.
– Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Warszawa 2010.
– Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Warszawa 2012, s. 232.
– Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013.
– Emaus. Tajemnice dnia ósmego, Warszawa 2015.

Książki popularne
– Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę, Kraków 2015.
– Słowo, które przenika. Ewangelia dla każdego, Kraków 2018.
– Rewolucyjna moc miłości, Wrocław 2018.

Redakcje prac zbiorowych
-Kościół –communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, Szczecin 2009.
– [wraz z :] Chojnacki G., Sanktuarium Rokitniańskie. Dzieje i konteksty, Zielona Góra 2009.
– A. Draguła (red.), Liturgia – muzyka – język. O współczesnej komunikacji Kościoła, Szczecin 2017.

Rozdziały w pracach zbiorowych
2009

 1. Internet jako nowa przestrzeń dla fantastyki i religijności, w: T. Ratajczak, B. Trocha (red.), Fantasy w badaniach naukowych, Zielona Góra 2009, s. 43-50.
 2. Czy hip hop radzi sobie z Biblią? Teolingwistyczne problemy przekładów subkulturowych, w: Przyczyna W., Koziara S., Polszczyzna biblijna – między tradycją współczesnością, Tarnów 2009, t. 1, s. 193-202.
 3. Narracja czy inscenizacja? O naturze języka religijnego, w: Język religijny dawniej i dziś, Poznań 2009, s. 255-262.
 4. Peregrynacja obrazu maryjnego. Aspekty teologiczno-pastoralne, w: G. Chojnacki, A. Draguła, Sanktuarium Rokitniańskie. Dzieje i konteksty, Zielona Góra 2009, s. 93-106.

2010

 1. Spór o dydaktyczny wymiar liturgii, w: A. Offmański (red.), Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, Szczecin 2010, s. 147-164.
 2. Funkcje rozmowy ewangelizacyjnej. Spojrzenie teologa, w: Przyczyna W., Funkcje języka religijnego, Kraków 2009 [w druku].
 3. Czy istnieje teologia wizualna?, w: W. Kawecki, J. S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska (red.), Kultura wizualna – teologia wizualna, Warszawa 2011, s. 153-174.
 4. Liturgia jako rytuał trans temporalny, w: B. Trocha, T. Ratajczak (red.), Zielona Góra 2010, s. 82-92.

2011

 1. Zasada „accomodement raisonnable”(dostosowania zdroworozsądkowego) w kształtowaniu relacji przestrzeni sakralnej do przestrzeni miejskiej w kanadyjskiej prowincji Québec, w: M. Kowalewski, A. M. Królikowska (red.), Miasto i sacrum, Kraków 2011, s. 159-166.
 2. Czystość seksualna i media. Wrogowie czy sprzymierzeńcy?, w: J. Kochel (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie?, Opole 2011, s. 132-144.
 3. Męczennicy z Międzyrzecza z perspektywy kaznodziejskiej, w: G. Chojnacki (red.), Kościół na Środkowym Nadodrzu. Historia i postacie, Zielona Góra 2011, s. 57-72.

2013

 1. Teologia wizualna. Uwagi metodologiczne, w: W. Kawecki [i inni] (red.), Wierzyć i widzieć, Sandomierz 2013, s. 13-29.
 2. Misterium i tajemnica ‒ inicjacja i wyjaśnienie. Perspektywa teologiczna, w: W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha (red.), Mit – Tajemnica – Literatura, Zielona Góra 2013, s. 19-26.
 3. Jesus as an alter ego of Odette Toulemonde’s title protagonist, w: M. Lis (red.), Cinematic Transformation of the Gospel, Opole 2013, s. 149-160.

2014

 1. „Prawo własności” do religii w sztuce, w: D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka (red.), Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, Warszawa 2014, s. 31-41.
 1. Praca i kultura – ofiarne działanie człowieka, w: G. Sokołowski, Syn Boży – centrum naszej wiary, Wrocław 2014, s. 139-150.
 2. Czy tylko szczęście wieczne? O potrzebie religijnej redefinicji szczęścia, w: E. Kowalska (red.), Szczęście w wymiarze pedagogiczno-spocjologicznym, Kraków 2014, s. 227-248.
 3. „Bliźni” und „der Nächste“. Von der Etymologie zur Theologie, w: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.), Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher Und polnischer Perspektive, Berlin 2014, s. 301-310.
 4. Is There a Teenager Sociolect of Religious Language, w: S. Mikołajczak, M. Rybka (red.), The Language of Religion, Past and Present, Poznań 2014, s. 33-40.
 5. Homo mythicus a homo religiosus, w: H. Kubicka, G. Trębicki, B. Trocha (red.), „Homo mythicus”- mityczne wzorce tożsamości, Zielona Góra 2014, s. 29-36.
 6. Liturgia Eucharystii jako memoria Historiae, w: T. Ratajczak, B. Trocha (red.), Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii, Zielona Góra 2014, s. 79-90.
 7. Funkcje rozmowy ewangelizacyjnej. Spojrzenie teologa, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Funkcje wypowiedzi religijnych, Tarnów 2014, s. 233-246.

2015

 1. Iskra Boża? Zanussiego pytania o dobro i zło, w: A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan (red.), Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, Kraków 2015, s. 291-308.
 2. Ewangelizacja za pomocą mediów społecznościowych, w: K. Glombik, M. Kalczyńska (red.), Kościół w Internecie – Internet w Kościele. Społeczeństwo internautów @ kultura globalna, Opole 2015, s. 53-66.
 3. Dłużnicy kibucu-boga, w: J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B. Wolska (red.), Adlojada. Ekonomia i kultura, Szczecin 2015, s. 69-74.
 4. Po co Kościół światu? Po co świat Kościołowi?, w: Z. Nosowski (red.), Wielkie tematy teologii, Warszawa 2015, s. 67-88.
 5.  O sztuce reagowania na sztukę, w: A. Adamiecka-Sitek, I. Kurz (red.), Piknik Golgota Polska. Sztuka – Religia – Demokracja, Warszawa 2015, s. 175-184.
 6. Internet i współczesne komunikatory – obraz kondycji duszy, w: S. Niziński (red.), Święta Teresa od Jezusa nauczycielka wiernej przyjaźni, Poznań 2015, s. 43-52.
 7. Sacrum zdeformowane. O prasowych karykaturach religijnych i reakcjach na nie, w: M. Chmielewski [i inni] (red.), Sacrum w mediach, Lublin 2015, s. 91-102.

2016

 1. O odpowiedzialności w czasach marnych. Procesy Adolfa Eichmanna i Henry’ego Wirtza, w: J. Brejdak [i inni] (red.), Adlojada. Prawo i kultura, Szczecin 2016, s. 17-28.
 2. Polsko-niemiecka wymiana akademicka w dziedzinie teologii, w: Perspektywy dialogu. Studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej, red. A. Chylewska-Tölle, Berlin 2016, s. 251-264.
 3. Kościoła kłopoty z wizerunkiem, w: Kościół – komunikacja – wizerunek, red. R. Kowalski, red. R. Kowalski, Wrocław 2016, s. 15-26.
 4. Od teologii do prawa wobec obrazy uczuć religijnych, w: O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria, red. K. Szczucki, Warszawa 2016, s. 345-360.
 5. O uczciwym nauczaniu teologii, w: Nauczyciel akademicki – etos i warsztat, red. B. Bokus, Warszawa 2016, s. 145-154.
 6. Mistgestaltete Geistigkeit. Paradies: Glaube von U. Seidl und Kreuzweg von  D. Brüggemann, w: Geistkultur zwischen Ästetik udn Poetik, red. A. Jachimowicz, Würzburg 2016, s. 247-260.
 7. Homilia a pobożność ludowa. Postulat papieża Franciszka, w: „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), red. M. Pawliszyn, Tuchów 2016, s. 61-74.
 8. Carnival of faith? World Youth Day as a religious festiwal, w: World Youth Days. A Testimony yo the Hope of Young People, red. J. Stala, A. Porębski, Kraków 1016, s. 269-284.

2017

 1. Jak (nie) ewangelizować wizualnie? O prowokacji jako strategii komunikacyjnej, w: M. Nowak, W. Przyczyna (red.), Nowa ewangelizacja. Język – Teologia – kultura, Tarnów 2017, s. 309-324.
 2. „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go!” (Łk 15, 22). O nagości grzesznika, w: Ł. Wróblewski, J. Siwiec, M. Gołebiowski, Nagość w kulturze, Kraków 2017, s. 55-70.
 3. Chrystocentryczna interpretacja ludzkiej kultury, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, s. 295-308.
 4. Czy rock (i pop) będzie zbawiony?, w: A. Draguła (red.), Liturgia – muzyka – język. O współczesnej komunikacji Kościoła, Szczecin 2017, s. 73-88.
 5. Duch Betanii, styl Wieczernika. Józefa Życińskiego biblijnego czytanie rzeczywistości, w: R. Nęcek, W. Misztal (red.), Media – Kultura – Dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego, Kraków 2017, s. 247-262.
 6. Społeczny obraz powołanego: od prestiżu do kontestacji, w: D. Mazurkiewicz (red.), Księga jubileuszowa 70-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, Paradyż 2017, s. 187-204.
 7. Metafory pokarmowe w języku religijnym, w: A. Gomóła, B. Bokus (red.), Żywność kulturowo przetworzona, Piaseczno 2017, s. 79-90.
 8. „Ojciec odchodzi”. Tadeusza Różewicza inspiracje teologiczne: Emanuel Swedenborg, Jakub Böhme i Dietrich Bonhoeffer, w: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle, Protestantyzm w dialogu-polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza, Słubice-Frankfirt n. Odrą 2017, s. 93-106.

2018

 1. Powrót wiary, religii czy duchowości? Teolog wobec postsekularyzmu, w: M. Ciesielski, K. Szewczyk-Haake (red.), Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, Kraków 2018, s. 35-50.
 2. Człowiek w sytuacji. Wyznaczniki teologiczne, w: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Człowiek w sytuacji nie tylko z perspektywy teologicznej, Warszawa 2018, s. 255-266.
 3. „Ojciec odchodzi”. Tadeusza Różewicza inspiracje teologiczne: Emanuel Swedenborg, Jakub Böhme i Dietrich Bonhoeffer, w: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.), Protestantyzm w dialogu-polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza, Słubice-Frankfurt n. Odrą 2018, s. 93-106.

Artykuły naukowe
2009

 1. Czy media zdolne są transmitować zbawienie?, „Studia Salvatoriana Polonica”, t. 3 (2009), s. 145-158.

2010

 1. Dialog wewnętrzny w Kościele, „Paedagogia Christiana” 2/26(2010), s. 149-164.

2012

 1. Jakiej Ewangelii potrzebuje współczesny niewierzący?, „Przegląd Homiletyczny” 16(2012), s. 55-66.
 2. O nejistotě a osamělosti ateizmu, „Salve”. Revue pro teologii a duchowní život (Republika Czeska) 1(2012), s. 67-74.
 3. „Polish” theology of the icon (sacred image), „Studia Paradyskie” 22(2012), s. 39-50.

2013

 1. Kaznodziejstwo posoborowe: przed czy po odnowie?, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2013), s. 57-72.

2015

 1. Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, t. 39, s. 37-52.
 2. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? O możliwej reakcji na dobroć, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2015, t. 14/15, s. 91-106.

2016

 1. „Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom” (1 Kor 4,9). O wizualności w komunikacji wiary, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016/1 (czerwiec), s. 130-142.
 2. Die Katholische Kirche in Polen auf der Suche nach einer neuen gesellschaftlichen Identität nach der Wende 1989, „Pastoraltheologische Hefte“ 9(2016), s. 64-75.
 3.  Miłosierdzie Boże a duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2016, nr 2, s. 33-44.

2017

 1. Bierzmowanie w modelowaniu duszpasterskim. Artykuł dyskusyjny, „Teologia i Człowiek” 2017, nr 2, s. 81-99.

Publikacje popularno-naukowe, eseje
2009

 1. Na portalu czy od ambony?, „Pastores” 1(2009), s. 39-49.
 2. Elita, czyli równiejsi, „Pro Libris” 3(2009), s. 6-10.
 3. Prawdopodobieństwo Boga. Rzecz o niepewności i samotności ateizmu, „Więź” 5-6(2009), s. 63-69.
 4. Kazania i homilie w ocenie słuchaczy. Próba syntezy. „Biblioteka Kaznodziejska” 4(153) 2009, s.
 5. Homilia niedzielna a program duszpasterski, „Msza Święta” 1(2010), s. 2-5.

2010

 1. Chodzi o Boga, nie o christianitas, „Więź” 4(2010), s. 5-16.
 2. Rzecz o narodowości krzyża, „Więź” 11-12(2010), s. 56-67.
 3. Indywidualizm czy charyzmat, ‘Pastores” 2(2010), s. 30-38.
 4. Ścieżki wiary, „Znak” 10(2010), s. 35-39.
 5. Katechizm dla dorosłych, „Pastores” 4(2010), s. 126-130.

2011

 1. Prawda nie zawsze wyzwala, „Więź” 1(2011), s. 60-68.
 2. Język między wiarą a niewiarą, „Więź” 2-3(2011), s. 5-13.
 3. „Spermologos” – od areopagu do dziedzińca pogan, „Więź” 7(2011), s. 120-128.
 4. Nie tylko przed figurą. Jak przeżywać liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II?, „Więź” 10(2011), s. 27-34.
 5. Bluźnierstwo okładkowe. Lżenie Boga czy gra religijnym tabu?, „Więź” 11-12(2011), s. 56-64.
 6. Niewiara, czyli wybór nicości. Czy bunt przeciw Bogu jest ateizmem?, „Więź” 1(2012), s. 61-71.

2012

 1. Kicz nasz powszedni, „Więź” 4(2012), s. 51-62.
 2. Katolików kłopoty z przyjemnością, „Więź” 7(2012), s. 24-33.
 3. Sobór widziany z prowincji, „Więź” 10(2012), s. 62-74.
 4. Przygotować słowu grunt serca, „Pastores” 3(2012), s. 7-15.
 5. Między dogmatem a życiem, „Znak” 7-8(2012), s. 76-83.
 6. Potęga niesmaku. Raz jeszcze o uczuciach religijnych, ”W Drodze” 11(2012), s. 95-104.

2013

 1. Potęga obrazu i wyobraźni, „Życie Duchowe” 76(2013), s. 35-42.
 2. Dialog i ewangelizacja, czyli o konflikcie pozornym, „Więź” 1(2013), s. 20-32.
 3. Kościół Franciszka, Kościół Benedykta, „Więź” 2(2013), s. 15-25.
 4. Chrześcijaństwo drugiego policzka, „Więź” 3(2013), s. 26-35.
 5. Między utopią a realizmem. Odpowiedź Marcinowi Suskiewiczowi, „Pressje”, teka 35, 2013, s. 140-148.

2014

 1. Bez-wstyd Jezusa. Płeć Chrystusa a nasze zbawienie, „Więź” 1(2014), s. 56-66.

2015

 1. Flirt z sadyzmem? O fotografowaniu i oglądaniu okrucieństwa, „Więź” 2(2015), s. 179-190.
 2. Utracona przestrzeń. O nowych kościołach, Zatracený prostor. O nových kostelech, bmw 2015, s. 15-53 [Książka została opublikowana jako materiał metodyczny do wystawy Kościoły, Kościoły]

2016

 1. Homilia – owoc podwójnej kontemplacji, „Pastores” 1(2016), s. 144-152.
 2. Kościół Franciszka jest kobietą, „Więź” 1(2016), s. 52-59.
 3. Franciszek ponad podziałami, „Więż” 3(2016), s. 136-143.

2017

 1. Ambiwalencja wyobraźni, „Życie Duchowe” 2017, nr 92, s. 17-28.
 2. Tolerancja, która boli. Jak nie wydłużać kolejek po klauzulę sumienia?, „Więź” 2017, nr 1, s. 131-146.
 3. Przez wszystkie lata niewierny pragnę wiary. O „ateizmie” Tadeusza Różewicza, „Więź” 2017, nr 2, s. 167-178.
 4. Bóg poza murami miasta, „Kontakt” 2016/17, nr 33, s. 78-82.
 5. Czy można „jarać się Maryją”? Kilka tez o Maryi w kulturze współczesnej, „Teofil” 2017, n. 1(36), s. 174-187.

2018

 1. Bezcielesność duchowości, „Życie Duchowe” 2018, nr 92, s. 103-112.
 2. Ateistyczna imitacja religii?, „Więź” 2018, nr 2, s. 168-177.
 3. Chrystus odchodzi. Apocalypsisz teologicznego dystansu, „Performer” 2018, nr 15; http://www.grotowski.net/performer/performer-15/chrystus-odchodzi-apocalypsis

Recenzje i opracowania krytyczne

 1. Miejsce homilii w (sprawowanej) liturgii. Glosa na marginesie nowego tłumaczenia KL 52, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 244-247.
 2. Urbański, Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa. Kraków 2003, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 240-243 (recenzja).
 3. Jeż A., Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, „Ateneum Kapłańskie”, 1(2004), s. 184-188 (recenzja).
 4. Przybylska R., Przyczyna W., Zasady pisowni języka religijnego, Tarnów 2004, „Homo Dei, 2(2005), s. 182-184 (recenzja).
 5. Nowak D., Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, Lublin 2005, „Katecheta” 11(2006), s. 76-77 (recenzja)
 6. Zdunkiewicz-Jedynak D., Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga… Gatunki komunikacji religijnej na polskich stronach internetowych, Tarnów 2006, w: „Katecheta” 11(2006), s. 78-79 (recenzja).
 7. Czego mogą nas nauczyć dawni kaznodzieje?, „Biblioteka Kaznodziejska” 2(2010), s. 25-28 [rec. ksążki B. Vandeputte (red.), Trésors de la prédication. D’Origène à Benoît XVI, Paris 2008].
 8. Panoptikon kościelny, „Więź” 10(2010), s. 149-151 [rec. książki C. Kościelniak, Nowe krytyki Kościoła, Kraków 2010].
 9. Medialny powrót religii, „Więź” 2-3(2011), s. 158-161 [rec. książki J. Majewski, Religia, media, mitologia, Gdańsk 2010].
 10. Gdy Polska zaczynała się od nowa, „Więź”2(2016), s. 214-220 [rec. Książek: R. ŻUREK, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych, IPN, Szczecin-Warszawa-Wrocław 2015, s. 614; B. HALICKA, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948, Universitas, Karków 1015, s. 434].

Recenzje teatralne, filmowe, książkowe

 1. Sfilmowany kerygmat, „W Drodze” 11(2001), s. 69-74 [rec. filmu Quo Vadis?, reż. J. Kawalerowicz].
 2. Tako rzecze Lupa, czyli umieranie nadczłowieka, „W Drodze” 11(2005), s. 113-118 [rec. spektaklu Zaratustra, reż. K. Lupa].
 3. Bóg w świecie bez Boga, „W Drodze” 6(2006), s. 112-117 [rec. filmu Nowenna, reż. B. Emond].
 4. Drugie życie księdza – w teatrze, „Więź” 6(2007), s. 40-44 [rec. spektaklu wojcieszek5: ja jestem zmartwychwstaniem, reż. P. Wojcieszek].
 5. Księża prowincjonalni. Obraz kapłana w twórczości teatralnej i filmowej Przemysława Wojcieszka, „Notatnik Teatralny” 47- 48(2007-2008), s. 141-146.
 6. Hajduga J., Wynajęty widok, w: „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” 3(2008), s. 131-132.
 7. Kościół, czyli Korporacja?, „Więź” 8(2008), s. 149-151 [rec. książki B. Ballardini, Jezus i biel stanie się jeszcze bielsza. Jak Kościół wymyślił marketing, Warszawa 2008].
 8. Nadzieja w czasach kryzysu, „W Drodze” 1(2010), s. 98-104 [rec. filmu Contre toute espérance, reż B. Emond].

Sprawozdania, omówienia

 1. Sługa Słowa. III Sympozjum Homiletyczne. Kraków 21-22 X 1994, w: „Ateneum Kapłańskie” 1(1995), s. 130 – 135.
 2. Słuchacz Słowa (Sympozjum homiletyczne, Kraków 24-25 X 1996, w: „Materiały Homiletyczne”, 164(1997), s. 4-10.

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych

– 30-31 maja 2016, Paderborn, referat „Anthropologie von Edit Stein”, Konferencja naukowa „Edith Stein: Leben und Werk“, organizator: Lehrstuhl für Moraltheologie ThF Paderborn
– 27 stycznia 2014, Szczecin, referat „Troska o wychowanie kapłańskie”, Konferencja naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, organizatorzy: WT US, Archiwum Państwowe w Szczecinie
– 24-27 czerwca 2013, Szczecin, Referat „Edith Steins Begegnungen mit polnischer Wissenschaft und Kultur“, II. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Europejskie pogranicza kulturowe. Wzajemne wpływy w języku, literaturze, teatrze i filmie, Szczecin, organizator: Wydział Filologiczny US
– 14 czerwca 2013, referat: „Opcja preferencyjna na rzecz ubogich jako zasada miłosierdzia”, Konferencja „Miłosierdzie jako zasada życia duchowego i społecznego. 75 rocznica śmierci św. S. Faustyny Kowalskiej”, Szczecin, organizator: Katedra TM i Duchowości US
– 1-2 lutego 2013, referat: „Prymas Stefan Wyszyński wobec młodzieży”, ogólnopolska konferencja „Kardynał Stefan Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, organizator: Wydział Teologiczny US i Archiwum Państwowe w Szczecinie
– 22-24 października 2012, referat: „Zaniechanie sztucznego przedłużania życia jako decyzja w sumieniu”, międzynarodowa konferencja „Wokół problemu uporczywej terapii”, Szczecin-Dziwnów, organizator: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie
– 22 października 2012, referat: „Polityka i etyka – razem czy osobno?, Konferencja naukowa „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Zielona Góra, organizator: WT US i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
– 22 maja 2010, referat: „Ksiądz Michalski – życie i dzieło”, konferencja naukowa „Wydarzenia zielonogórskie”, Warszawa, organizator: Senat RP – senator Stanisław Iwan
– 16 kwietnia 2010, referat: „Autonomia porządku ziemskiego i nadprzyrodzonego”, konferencja naukowa „Religia i państwo”, Koszalin, organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
– 13-14 października 2009, referat: „Kwestia żydowska” w autobiograficznych pismach Edyty Stein, konferencja naukowa „Pamięć czasu zagłady”, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 6-8 kwietnia 2008, referat: „Eliadowska morfologia mitu”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Źródła literatury fantasy”, Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 23-24 kwietnia 2007, referat: „Ezoteryka jako ponadzmysłowa neoreligijność”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Problematyka literatury fantasy”, Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– 17-18 maja 2006, referat: „Sumienie w procesie wychowawczym”, Konferencja naukowa, „Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania”, Katowice, organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Hlonda, Mysłowice
– 12 pażdziernika 2005, referat: „Europa eine Seele geben”, Internationale Konferenz, „Polen und Deutsche im vereinten Europa“, organizator: Bistum Görlitz
– 23. października 2003 r., referat: „Kultura obszarem polsko-niemieckiego partnerstwa i współpracy. Kultur als Bereich deutsch-polnischer Partnerschaft und Zusammenarbeit“, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej – Partnerstwo czy dominacja? Deutsche und Polen in der Europäischen Union. Partnerschaft oder Domination?”., Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin


Członek komitetu organizacyjnego

– Internationales Doktoranden Kolloquium: Moral und Spiritualiataet, 26.06.2016-29.06.2016, Szczecin, organizatorzy: Katedra TMiD WTUS i Lehrstuhl fuer Moraltheologie ThF Paderborn, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 20.06. 2015, Szczecin, organizatorzy: WT US, przewodniczący komitetu organizacyjnego
– Konferencja naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, 27. 01. 2014, Szczecin, organizatorzy: WT US, Archiwum Państwowe w Szczecinie,  współorganizator
– XIII międzynarodowa konferencja „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”: Rodzina we współczesnej Europie, 13-14. 09.2013, Kraków, organizatorzy: UP JP II Kraków, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, uczestnik
– Konferencja naukowa : „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”, 22. 10. 2012 r., Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein Zielona Góra, kierownik konferencji
– III międzynarodowa konferencji naukowej z cyklu „Fantastyczność i cudowność”, „Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji – od fikcji do mitu)”, 26–28 kwietnia 2009 r., organizator: Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  członek komitetu organizacyjnego
– Konferencja naukowa z okazji 20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, 24 kwietnia 2009 r., Zielona Góra, organizator: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im Edyty Stein w Zielonej Górze, kierownik komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa oraz VI zielonogórskie sympozjum filozoficzne, Dialog w społeczeństwie wielokulturowym, 4-5 września 2008 r., Zielona Góra-Paradyż, organizator: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze i Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  przewodniczący komitetu organizacyjnego
– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Fantastyczność i cudowność”, „Źródła literatury fantasy”, 6-8 kwietnia 2008 r., Zielona Góra, organizator Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej – Partnerstwo czy dominacja? Deutsche und Polen in der Europäischen Union. Partnerschaft oder Domination?” 23. października 2003 r., Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung”, 9 marca 2002 r., Collegium Polonicum, Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration-Christliche Verantwortung”, 9 marca 2002 r., Collegium Polonicum, Słubice, Collegium Polonicum, Słubice, organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Diözesanrat des Erzbistums Berlin, członek komitetu organizacyjnego

 
 
Numer pokoju: 104
E-mail: andrzej.dragula@usz.edu.pl
Konsultacje: Paradyż: 20.11; 4.12; 15.01, g. 10.15. – 11.45.
Szczecin: 15.11; 13.12; 10.01. g. 12.30 -14.00