Harmonogram Sesji Egzaminacyjnej – semestr zimowy 2019/2020

02.02.2020 – 14.02.2020

sesja poprawkowa 22.01.2020 – 01-03.2020* (Kolor czerwony – egzamin poprawkowy)

TEOLOGIA
rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5
  Historia Kościoła
ks. prof. dr hab. Z. Lec
07.02.2020
Wprowadzenie do ewangelii synoptycznych i Egzegeza NT: ewangelie synoptyczne
dr P. Goniszewski
10.02, godz. 10.00, pok nr 6 (dziekanat)
* 24.02, godz. 11.00, pok nr 6
  Egzegeza NT: Pisma Janowe
dr P. Goniszewski
06.02, godz. 09.00, pok nr 6 (dziekanat)
* 24.02, godz. 11.00, pok nr 6
  Psychologia ogólna
ks. dr hab. S. Bukalski, prof. US
*26.02, godz. 10.00, sala 203
Katechetyka fundamentalna
dr K. Lemek
06.02, godz. 12.00, sala 204
* 27.02, godz. 12.00, sala 305
  Katechetyka szkół ponadpodstawowych
dr K. Lemek
11.02, godz. 09.00, sala 305
* 27.02, godz. 12.00, sala 305
    Wszystkie przedmioty
ks. dr hab. C. Korzec, prof. US
04.02, godz. 9.00, sala 202
* 26.02, godz. 10.30, Katedra
    Wszystkie przedmioty
ks. prof. dr hab. E. Sienkiewicz
05.02, godz. 10.00, sala 132 – Koszalin
12.02, godz. 8.30, sala 203 – Szczecin
Wszystkie przedmioty
ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
03.02, godz. 10.00, sala 205
* 27.02, godz. 10.30, sala 205

 

Harmonogram Sesji Egzaminacyjnej – semestr zimowy 2019/2020

02.02.2020 – 14.02.2020 – sesja poprawkowa 22.01.2020 – 01-03.2020*

FAMILIOLOGIA / NAUKI O RODZINIE
rok 1 rok 2 rok 3 rok 1, drugiego stop. rok 2, drugiego stop.
Wprowadzenie do psychologii
ks. dr hab. S. Bukalski, prof. US
03.02, godz. 10.30, sala 203
*26.02, godz. 10.00, sala 203
Psychologia rozwojowa
ks. dr hab. S. Bukalski, prof. US

*26.02, godz. 10.00, sala 203