Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.


p.o. Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Doktoranckich

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Od 30 marca 2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się korespondencyjnie na adres: grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

 

Z dniem 26 listopada 2007 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

O nadanie stopnia doktora nauk teologicznych mogą się ubiegać osoby posiadające:
– magisterium z teologii lub absolutorium z teologii (zaliczone wszystkie zajęcia przewidziane na studiach z teologii) a magisterium z innej dziedziny
– oraz tzw. kościelny licencjat (licencjat kościelny można uzyskać na zakończenie studiów podyplomowych z teologii prowadzonych przez Wydział Teologiczny w Szczecinie).

 

 INFORMACJE OGÓLNE
Wydział Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Jednostka organizacyjna prowadząca studia Wydział Teologiczny
Nazwa studiów trzeciego stopnia Studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk teologicznych
Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Obszar nauk humanistycznych

Dziedzina nauk teologicznych

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopnień naukowy doktora nauk teologicznych
Cele kształcenia Studia teologiczne na Wydziale służą poznaniu i pogłębieniu nauki katolickiej i jej relacji do nauczania innych wspólnot religijnych oraz przygotowaniu do pracy w Kościele i dla społeczności świeckiej, czyli do pracy katechetycznej, apostolskiej, społecznej i naukowej.
Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni W badaniach i nauczaniu Wydział kieruje się zasadą wolności nauki, która służy poznaniu prawdy i rozwojowi dyscyplin naukowych (zob. kan. 218 KPK i Sapientia christiana art. 39). Realizowany program będzie podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji naukowych w zakresie dyscyplin objętych Magisterium Kościoła. Program zmierza ku promocji wyróżniających się studentów, w celu zasilenia nimi kadry naukowej Uczelni i podnoszeniem jakości badań dotychczasowych pracowników Wydziału.
Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji Ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk teologicznych, złożenie elaboratu dotyczącego własnych zainteresowań naukowych, złożenie wymaganych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.

Konferencja dla młodych naukowców!


Termin poprawkowy z przedmiotu psychologia pastoralna z ks. dr. hab. Sławomirem Bukalskim odbędzie się w dniu 26.02.2020, o godz. 10.00 w sali nr 203.


Program PROM – stypendia dla doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej do 40 roku życia.

Zachęcamy do skorzystania z oferty programu PROM, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na rozwój naukowy.

Dla doktorantów przewidziano stypendia na udział w konferencjach  lub wyjazdy w celu pozyskania materiałów do pracy badawczej/artykułu naukowego.

Kadra akademicka może ubiegać się o środki na wyjazd w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego, a także  w celu udziału w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Więcej informacji na stronie:

http://dsm.usz.edu.pl/prom/

lub pod numerem 91 444 12 08 (Aurelia Mayer)

 

 

 

 

ajęcia na studiach doktoranckich prowadzone wspólnie dla II i III roku studiów
w roku akademickim 2019/2020

semestr zimowy:

 1. Kształcenie psychopedagogiczne (II): Psychologia pastoralna
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
 2. Wykład monograficzny z teologii systematycznej (II): Biblia uwikłana w przemoc: problem i współczesne modele rozwiązań biblijno-teologicznych
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US

semestr letni:

 1. Wykład monograficzny z teologii praktycznej (II): Bioetyka w dyskursie ekumenicznym
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
 2. Wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (I): Aktualne unormowania dotyczące dyscypliny sakramentalnej w prawie powszechnym i partykularnym
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US


 

Terminy zajęć na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

 semestr zimowy semestr letni

02.10.2019 r.

09.10.2019 r.

16.10.2019 r.

23.10.2019 r.

30.10.2019 r.

06.11.2019 r.

13.11.2019 r.

20.11.2019 r.

27.11.2019 r.

04.12.2019 r.

11.12.2019 r.

18.12.2019 r.

15.01.2020 r.

22.01.2020 r.

29.01.2020 r.

04.03.2020 r.

11.03.2020 r.

18.03.2020 r.

25.03.2020 r.

01.04.2020 r.

15.04.2020 r.

22.04.2020 r.

29.04.2020 r.

06.05.2020 r.

13.05.2020 r.

20.05.2020 r.

27.05.2020 r.

03.06.2020 r.

10.06.2020 r.

17.06.2020 r.

Opiekunowie naukowi – MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Opiekun naukowy (promotor)  Seminarium naukowe doktoranckie
Bujak Janusz, ks. dr hab. prof. US – teologia dogmatyczna
Bukalski Sławomir, ks. dr hab. prof. US – psychologia
Chojnacki Grzegorz, ks. dr hab. prof. US – teologia moralna
Draguła Andrzej, ks. dr hab. prof. US – teologia pastoralna
Dullak Kazimierz, ks. dr hab. prof. US – prawo kanoniczne
Korzec Cezary, ks. dr hab. prof. US – teologia biblijna
Lec Zdzisław, ks. prof. dr hab. – historia Kościoła
Lemański Janusz, ks. prof. dr hab. – teologia biblijna
Radkiewicz Jan, ks. dr hab. prof. US – teologia dogmatyczna
Sienkiewicz Edward, ks. prof. dr hab. – teologia fundamentalna
Śmierzchalski-Wachocz, ks. dr hab. prof. US – historia Kościoła
Wejman Grzegorz, ks. dr hab. prof. US – historia Kościoła
Wejman Henryk, bp prof. dr hab. – teologia duchowości

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin


mgr Malwina Grzesiak

Dziekanat – pokój nr 2

tel. 91-444-14-50, fax. 91-444-14-60

e-mail: malwina.grzesiak@usz.edu.pl