Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.


p.o. Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Doktoranckich

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Od 30 marca 2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się korespondencyjnie na adres: grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

 

Z dniem 26 listopada 2007 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

O nadanie stopnia doktora nauk teologicznych mogą się ubiegać osoby posiadające:
– magisterium z teologii lub absolutorium z teologii (zaliczone wszystkie zajęcia przewidziane na studiach z teologii) a magisterium z innej dziedziny
– oraz tzw. kościelny licencjat (licencjat kościelny można uzyskać na zakończenie studiów podyplomowych z teologii prowadzonych przez Wydział Teologiczny w Szczecinie).

 

 INFORMACJE OGÓLNE
Wydział Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Jednostka organizacyjna prowadząca studia Wydział Teologiczny
Nazwa studiów trzeciego stopnia Studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk teologicznych
Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Obszar nauk humanistycznych

Dziedzina nauk teologicznych

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopnień naukowy doktora nauk teologicznych
Cele kształcenia Studia teologiczne na Wydziale służą poznaniu oraz pogłębieniu nauki katolickiej i jej relacji do nauczania innych wspólnot religijnych oraz przygotowaniu do pracy w Kościele i dla społeczności świeckiej, czyli do pracy katechetycznej, apostolskiej, społecznej i naukowej.

Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni

W badaniach i nauczaniu Wydział kieruje się zasadą wolności nauki, która służy poznaniu prawdy i rozwojowi dyscyplin naukowych (zob. kan. 218 KPK i Sapientia christiana art. 39). Realizowany program będzie podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji naukowych w zakresie dyscyplin objętych Magisterium Kościoła. Program zmierza ku promocji wyróżniających się studentów, w celu zasilenia nimi kadry naukowej Uczelni i podnoszeniem jakości badań dotychczasowych pracowników Wydziału.
Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji Ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk teologicznych, złożenie elaboratu dotyczącego własnych zainteresowań naukowych, złożenie wymaganych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.

Szanowni Studenci i Doktoranci, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z funkcjonalnością nowego systemu informatycznego na Uniwersytecie Szczecińskim.

e-proDziekan – Informacje ogólne (broszura)

Informacja do studentów, doktorantów platforma e-proDziekan

 

 

Plan zajęć na studiach doktoranckich w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
prowadzonych za pośrednictwem MS Teams

Termin zajęć Godziny Przedmiot
03.03.2021 r.

15:30 – 17:00

 

 

 

 

17:00 – 17:10

 

 

17:10 – 18:40

 

 

Klasyczne zasady krasomówczej dyspozycji i perswazji

– ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk, prof. US

 

 

Przerwa

 

 

Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i  środkowym Nadodrzu po 1945 r.

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US

 

 

10.03.2021 r.
17.03.2021 r.
24.03.2021 r.
31.03.2021 r.
07.04.2021 r.
14.04.2021 r.
21.04.2021 r.
28.04.2021 r.
05.05.2021 r.
12.05.2021 r.
19.05.2021 r.
26.05.2021 r.
02.06.2021 r.
09.06.2021 r.

Opiekunowie naukowi – MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Opiekun naukowy (promotor)  Seminarium naukowe doktoranckie
Bujak Janusz, ks. prof. dr hab. – teologia dogmatyczna
Bukalski Sławomir, ks. dr hab. prof. US – psychologia
Chojnacki Grzegorz, ks. dr hab. prof. US – teologia moralna
Draguła Andrzej, ks. dr hab. prof. US – teologia pastoralna
Dullak Kazimierz, ks. dr hab. prof. US – prawo kanoniczne
Korzec Cezary, ks. dr hab. prof. US – teologia biblijna
Lemański Janusz, ks. prof. dr hab. – teologia biblijna
Śmierzchalski-Wachocz, ks. dr hab. prof. US – historia Kościoła
Wejman Grzegorz, ks. dr hab. prof. US – historia Kościoła
Wejman Henryk, bp prof. dr hab. – teologia duchowości

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin


mgr Malwina Grzesiak

Dziekanat – pokój nr 2

tel. 91-444-14-50, fax. 91-444-14-60

e-mail: malwina.grzesiak@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar