Studencie! Zaloguj się do nowej PLATFORMY STUDENTA

Studencie zaloguj się do PLATFORMY STUDENTA i sprawdź widoczne w nim informacje. Ewentualne uwagi przekaż nam na adres e-mail: wt@usz.edu.pl 

więcej