Aktualności

  • 8 KWIETNIA 2022
  Powiększalnik dla osób z dysfunkcją wzroku

  Powiększalnik dla osób z dysfunkcją wzroku

  Miło nam poinformować, że Biblioteka WT z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku wzbogaciła swoją ofertę o powiększalnik TOPAZ XL HD, który zapewnia uzyskiwanie powiększonych ostrych obrazów o żywych kolorach w rozdzielczości HD i wyraźnych tekstów wysokiej jakości. To niezwykle użyteczne urządzenie dla osób niedowidzących i słabo widzących oraz niewidomych może służyć zarówno do powiększania

  Read more
  • 7 KWIETNIA 2022

  Spotkanie dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej US

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kształceniem w Szkole Doktorskiej od roku akademickiego 2022/2023.  📆 28 kwietnia 2021  🕞 17:30  💻 MS Teams   Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFlYTZkYmMtMWIzNy00MTI2LThhZTktYTNkZDc1OTRlZjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22626ca1b9-e273-4533-b768-734651a869af%22%7d Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, a także terminarz i limity przyjęć. W skrócie przedstawimy też program Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 

  Read more