Aktualności

  • 3 CZERWCA 2020

  Uwaga Studenci! W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach. 

  W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach.  Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja. -przedłużeniu uległ termin ważności legitymacji studenckich i doktoranckich – zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  więcej
  • 1 CZERWCA 2020

  Nowa specjalność na teologii – komunikacja interpersonalna i społeczna

  Miło nam poinformować, że w ofercie edukacyjnej 2020/2021 pojawi się nowa specjalność na kierunku teologia – komunikacja interpersonalna i społeczna. Specjalność ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu teologii i filozofii, nie planujących jednak pracy w zawodzie katechety szkolnego. Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji ułatwiających prowadzenie oraz

  więcej