Cele działalności Koła:

 1. a) poszerzanie praktycznej znajomości języka łacińskiego,
 2. b) zaznajomienie z historią języka, najwybitniejszymi przedstawicielami literatury łacińskiej i rolą łaciny w Kościele Zachodnim,
 3. c) zwiększanie świadomości dotyczącej znaczenia języka łacińskiego w kulturze,
 4. d) poznawanie chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego,
 5. e) poznawanie grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego,
 6. f) rozwijanie sprawności retorycznych,
 7. g) promocja Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności macierzystego Wydziału.

Członkowie zwyczajni koła:

 1. Maciej Cebo
 2. Jakub Ciesielczyk
 3. Stanisław Domaradzki
 4. Beniamin Kubiak
 5. Bartosz Ogłoziński
 6. Paweł Stefaniak
 7. Marcel Zybowski
 
tel.       724301035 (Jakub Ciesielczyk)
 
Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 10:00 w sali 202.

Accessibility Toolbar