W czterdziestą rocznicę wydania adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio. Małżeństwo fundamentem (czy ornamentem?) rodziny

 

Termin: 26.10.2021 r.

Miejsce: Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2; Wydział Teologiczny

Organizator: Katedra Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych US

Kontakt: ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US; slawomir.bukalski@usz.edu.pl

Program konferencji


Dekalog. Refleksja teologiczna w 30 rocznicę obecności Papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie

Termin: 27.05.2021 r.

Program konferencji

Kontakt: radoslaw.mazur@usz.edu.pl ; janusz.bujak@usz.edu.pl

Na czwartek, 27 maja, zaplanowana jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dekalog. Refleksja teologiczna w 30 rocznicę obecności Papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie którą organizuje Katedra Teologii Systematycznej oraz Katedra Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja skoncentrowana jest wokół tematyki Dekalogu i jego aktualności, zarówno w refleksji teologicznej jak i w życiu Kościoła.

Okazją do podjęcia tak nakreślonego tematu jest 30 rocznica obecności Papieża Polaka,
św. Jana Pawła II w Koszalinie, gdzie zaczęła się pielgrzymka poświęcona właśnie „dziesięciu słowom”. Zaproszeni Prelegenci podejmą temat I przykazania Dekalogu (to jemu poświęcił Jan Paweł II homilię we Mszy św. sprawowanej w Koszalinie), ogólniejszą refleksję nad papieską interpretacją przykazań i jej aktualnością, a także próbę odniesienia nauczania Jana Pawła II do współczesnej rzeczywistości społecznej.

Konferencja będzie obradować w trybie  zdalnym, za pośrednictwem platformy internetowej Google Meet. Link, za którego pomocą będzie można dołączyć do grona uczestników spotkania, zostanie udostępniony na kilka dni przed konferencją.

Już teraz serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy Konferencji: ks. prof. Janusz Bujak, ks. dr Radosław Mazur