Projekt naukowo-edukacyjny Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy-Jubileusz 900-lecia realizowany jest we współpracy Instytutu Nauk TeologicznychInstytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone badania finansowane są z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przypadająca w 2024 roku 900. rocznica pierwszej z dwóch chrystianizacji Pomorza jest okazją do przypomnienia zasadniczego wkładu Polski w rozszerzenie wspólnoty chrześcijaństwa, a tym samym kręgu cywilizacyjnego, który stał się fundamentem dzisiejszej Europy.

Celem projektu jest ukazanie przełomowego znaczenia chrztu Pomorza dla dziejów Polski i Europy z okazji 900-lecia przyłączenia Pomorza do państwa Piastów i dwukrotnej misji św. Ottona z Bambergu, sekretarza na płockim dworze Władysława Hermana i wychowawcy Bolesława Krzywoustego. Wpływ tych działań stanowi niewątpliwie istotny element budowania tożsamości narodowej i krzewienia wiedzy na temat fundamentalnych dla Polski wydarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar