W ramach programu Erasmus+ – Teaching Staff Mobility, gościliśmy panią dr Raffaelle Losurdo z Uniwersytetu w Bari (Włochy), która wygłosiła wykład dla studentów Wydziału Teologicznego pt.: Marriage and Family in the European Integration Processes [Małżeństwo i rodzina w procesach integracji europejskiej]. Dr Losurdo poruszyła kwestię związane z rodziną międzykulturową, związkami partnerskimi i nowym modelem rodziny, a także omówiła temat małżeństw konkordatowych, wolności małżeństwa i wolność w małżeństwie.

Dziekan WT, ks. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki, witając swojej włoską koleżankę, podkreślił, jak ważne jest, aby studenci teologii studiowali w kontakcie z zagranicznymi profesorami, aby jak najbardziej poszerzyć swój horyzont naukowy i kulturalny.

Przy okazji wizyty rozmawiano także o zintensyfikowaniu relacji z włoskimi kolegami, którzy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bari, badają problemy związane z rodziną, prawem kanonicznym i filozofią. W najbliższych dniach pani dr Diana Del Mastro, koordynator programu Erasmus+ dla Wydziału Teologicznego, podpisze umowę przewidującą wymianę zarówno studentów, jak i nauczycieli WT z Wydziałem Prawa w Bari.