• 26 WRZEśNIA 2023
  Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

  Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

  Rektor oraz Senat Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się w piątek 29 września, o godzinie 10:00 w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.   Program wydarzenia, jak i transmisja na żywo dostępne na stronie: inauguracja.usz.edu.pl

  Read more
  • 18 WRZEśNIA 2023

  Wystawa pt. „Nauka to podróż w przyszłość” – publikacje pracowników naukowych WT US

  Rokrocznie od 27 lat w dniach 15 – 29 września organizowany jest w naszym kraju Festiwal Nauki zainicjowany przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską oraz PAN. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1997 r. Podtrzymując tę tradycję Biblioteka Wydziału Teologicznego zorganizowała wystawę publikacji pracowników naukowych obecnych katedr: Katedry Teologii Biblijnej i Historii Kościoła, Katedry Teologii Systematycznej i Katedry Teologii Praktycznej. Wybrane

  Read more
  • 15 WRZEśNIA 2023

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz programem Dnia adaptacyjnego.     Program spotkania adaptacyjnego na Wydziale Teologicznym dla studentów I roku studiów stacjonarnych 28.09.2023 – sala 302, godz. 13.00 Otwarcie – z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych – dr Piotr Goniszewski Prodziekan ds. Studenckich – ks. dr Radosław Mazur Kwestie dot. kształcenia – kierownik Sekcji

  Read more
  • 8 WRZEśNIA 2023
  Jan Paweł II zapomniany?

  Jan Paweł II zapomniany?

  W roku akademickim 2023/2024 serdecznie zapraszamy do Koszalina na cykl popularnonaukowych spotkań „Jan Paweł II zapomniany?”. Spotkania będą składały się z eksperckiego wykładu i otwartej dyskusji. Wspólnie wrócimy do tematów obecnych w myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Zaproszeni goście przybliżą treść papieskiego nauczania, a w czasie dyskusji będziemy zastanawiać się nad jego aktualnością dzisiaj. Spojrzymy

  Read more
  • 7 WRZEśNIA 2023
  Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy – kolejny projekt dofinansowany z MEiN

  Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy – kolejny projekt dofinansowany z MEiN

  Organizatorem projektu jest Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Wydziałem Katechetycznym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, stowarzyszeniem Civitas Christiana (region szczecińsko-koszaliński), duszpasterstwem młodzieży (Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej) oraz Instytutem Teologicznym w Koszalinie. Wniosek przygotowali: dr Aneta Krupka oraz ks. dr Radosław Mazur pod kierunkiem ks. dr hab. Grzegorza Chojnackiego, prof. US, Dyrektora Instytut Nauk Teologicznych US.

  Read more
  • 7 WRZEśNIA 2023
  Doktoranci naszego Instytutu z dofinansowaniem MEiN

  Doktoranci naszego Instytutu z dofinansowaniem MEiN

  Doktoranci Instytutu Nauk Teologicznych i Szkoły Doktorskiej US: mgr lic. Kaciaryna Bychak i ks. mgr lic. Łukasz Paluch przygotowujący swoje rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk Teologicznych US opracowali pod kierunkiem ks. dr hab. Grzegorza Chojnackiego, prof. US, Dyrektora Instytut Nauk Teologicznych US wniosek w ramach funduszu Ministerstwa Edukacji i Nauki – Społeczna odpowiedzialność nauki II

  Read more

Accessibility Toolbar