Redaktor naczelny

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Kontakt

grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

Adres redakcji

Studia Paradyskie
ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin


Zgodnie z komunikatem MEiN z 9.02.2021 roku czasopismo Studia Paradyskie publikowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskało 40 pkt


Google Scholar – Studia Paradyskie

https://scholar.google.pl/citations?user=nmZVmFMAAAAJ&hl=pl


 

Uprzejmie informujemy, iż do 30.06 br. można przesyłać swoje artykuły naukowe do czasopisma Studia Paradyskie tom 31 (2021).

Do tomu nr 32 (2022) – artykuły naukowe należy przesłać do 29 lutego 2022 r.

Rada naukowa

 • prof. ordinario Gaetano Dammacco (Università Bari)
 • ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec (US, Szczecin)
 • ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada (UO, Opole)
 • prof. zw. dr hab. Stanisław A. Porębski (UKSW, Warszawa)
 • prof. zw. dr hab. Reinhard Sprenger – (Universität Paderborn)
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski – (UZ, Zielona Góra)
 • ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman – (Szczecin)

Kolegium redakcyjne

 • ks.dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki – redaktor naczelny (US, Szczecin)
 • ks. dr Dariusz Mazurkiewicz – redaktor tematyczny (US, Szczecin)
 • ks. dr Mariusz Jagielski – redaktor statystyczny (WSD, Paradyż)
 • ks. dr Radosław Gabrysz – redaktor językowy (WSD, Paradyż)
 • ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła – sekretarz (US, Szczecin)