Redaktor naczelny

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Kontakt

grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

Adres redakcji

Studia Paradyskie
ul. Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin


Zgodnie z komunikatem MEiN z 17.07.2023 roku czasopismo Studia Paradyskie publikowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskało 70 pkt.


Google Scholar – Studia Paradyskie


Czasopismo Studia Paradyskie jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do tomu nr 34 (2024) – artykuły naukowe należy przesłać do 31 marca 2024 r.

Rada naukowa

 • prof. ordinario Gaetano Dammacco (Università Bari)
 • ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec (US, Szczecin)
 • ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada (UO, Opole)
 • prof. zw. dr hab. Stanisław A. Porębski (UKSW, Warszawa)
 • prof. zw. dr hab. Reinhard Sprenger – (Universität Paderborn)
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski – (UZ, Zielona Góra)
 • ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman – (Szczecin)

Kolegium redakcyjne

 • ks.dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki – redaktor naczelny (US, Szczecin)
 • ks. dr Dariusz Mazurkiewicz – redaktor tematyczny (US, Szczecin)
 • ks. dr Mariusz Jagielski – redaktor statystyczny (WSD, Paradyż)
 • ks. dr Radosław Gabrysz – redaktor językowy (WSD, Paradyż)
 • ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła – sekretarz (US, Szczecin)

Accessibility Toolbar