Celem projektu jest upowszechnienie wyników badań naukowych w zakresie ustalenia rzeczywistej zależności pomiędzy działalnością Kościoła i kościelnych osób prawnych a postanowieniami prawa państwowego – ustrojowego, cywilnego i administracyjnego, regulującymi podstawowe sfery życia społecznego i gospodarczego.

W projekcie dokonano wyboru tych obszarów prawa kościelnego, prawa państwowego, teologii i etyki katolickiej, w których są szczególnie dostrzegalne interakcje pomiędzy tymi systemami prawnymi i regułami aksjologicznymi, w celu skoncentrowania się na szczegółowych efektach w tym obszarze.

Organizatorami i współorganizatorami projektu są: Instytut Nauk Teologicznych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Szczecinie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Projekt pt. „900 lat od misji św. Ottona z Bambergu – Prawo państwowe a prawo kościelne i Kościół” finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”, nr rej. DKN/SP/567581/2022.

Accessibility Toolbar