Już 31 maja rusza pierwszy cykl konferencji w ramach projektu pt. „900 lat od misji św. Ottona z Bambergu – Prawo państwowe a prawo kościelne i Kościół”. Więcej o projekcie.

Linki do transmisji konferencji:

 

 

Temat planowanych spotkań to: Wpływ prawa państwowego na życie Kościoła i kościelnych osób prawnych – zagadnienia fundamentalne

 

Harmonogram:

31.05.2023 – aula nr 317 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

9:00 – otwarcie konferencji

9:20 – ks. prof. dr hab. Markus Graulich (Papieska Komisja ds. Tekstów Prawnych), Religious freedom – a dwindling foundation of Church-State Relationship?

9:40 – ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Konteksty prawne pomorskiej misji św. Ottona z Bambergu

10:00 – prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski), Konstytucyjny model identyfikacji relacji miedzy państwem i Kościołem

10:20-10:40 – dyskusja

10:40-11:00 – przerwa kawowa

11:00 – dr Katarzyna Pluta (Uniwersytet Opolski), Indywidualne gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

11:20 – ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Status nieruchomości kościołów i innych związków wyznaniowych po II wojnie światowej

11:40 – ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Problem osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych w prawie polskim w latach 1944-1989

12:00-12:20 – dyskusja

12:20-13:00 – przerwa obiadowa

13:00 – dr Dariusz Wasiak (Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu), Kościelne osoby prawne a AML

13:20 – dr Krzysztof Wygoda (Uniwersytet Wrocławski), Dane osobowe przetwarzane w kościołach i związkach wyznaniowych nie podlegające usunięciu – model i praktyka

13:40 – dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela (Uniwersytet Szczeciński), Prawo do eksponowania symboli religijnych w przestrzeni publicznej i jego ograniczenia – rozważania prawne na gruncie orzecznictwa międzynarodowego i krajowego

14:00-14:20 – dr Aleksandra Klich (Uniwersytet Szczeciński), Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

14:20-14:40 – dyskusja

14:40-15:00 – przerwa kawowa

15:00 – ks. dr Dariusz Mazurkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Przestępstwa seksualne cum minore w prawie polskim i kanonicznym

15:20 – ks. mgr Jan Wojtczak, Religijny wymiar polityki

15:40-16:00 – dyskusja

 

01.06.2023 r. – aula nr 317 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego/Instytut Nauk Teologicznych US

10:00-11:30 – debata: „Relacje Kościół-państwo – perspektywa prawna i teologiczna”

dr Ewa Milczarek (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński

 

Plan konferencji pdf – ENG