Wyniki ewaluacji działalności naukowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Z dumą i radością informujemy, że Uniwersytet Szczeciński otrzymał kategorię A w dyscyplinie nauki teologiczne. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracownikom, których zaangażowanie i praca przyczyniły się do tego sukcesu.

Instytut Nauk Teologicznych rozpoczął działalność 1 października 2019 roku.
Został powołany przez Rektora na mocy Zarządzenia nr 68/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku. Instytut współpracuje bezpośrednio z Wydziałem Teologicznym.

Accessibility Toolbar