Pod koniec roku 2022 zostały podpisane kolejne umowy w ramach programu Erasmus+, które pozwolą studentom oraz wykładowcom na wyjazd do Uniwersytetu Dicle oraz Uniwersytetu Batman w Turcji. To kolejny owoc polityki umiędzynarodowienia Wydziału Teologicznego US.

Dicle University (turecki: Dicle Üniversitesi) jest uniwersytetem publicznym z siedzibą w Diyarbakır w Turcji i jedną z największych instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie istnieje 11 wydziałów, cztery szkoły, 11 szkół zawodowych, trzy szkoły wyższe, jedno państwowe konserwatorium i osiem ośrodków badawczych i aplikacyjnych pod administracją uniwersytetu.

Batman University (turecki: Batman Üniversitesi) jest jednym z 17 nowych uniwersytetów ustanowionych z “Ustawą o poprawkach do oświadczeń” i zatwierdzony przez ówczesnego prezydenta Ahmeta Necdeta Sezera w dniu 28 maja 2007 r. Znajduje się w Batman w Turcji. Uniwersytet ma 7 wydziałów, 3 instytuty, 4 kolegia, 7 szkół zawodowych i 12 ośrodków badawczych. Obsługując około 15 000 studentów w tych jednostkach uniwersytetu jest 395 członków wydziału i 294 pracowników administracyjnych.

Dr Diana Del Mastro Koordynatorka ds Erasmus+ na WT

Programy wymiany studentów