Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
ORCID
0000-0002-1694-3973
 
  • od 21.01.2021 Wydziałowa koordynatorka ds. wymiany studentów i kadry akademickiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Filozofia, Antropologia symboliczna, Estetyka, Psychoanaliza

Dr Diana Del Mastro jest adiunktem w Katedrze Italianistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie wykłada Filozofię i Estetykę. Współredagowała i tworzyła monografie i artykuły w recenzowanych czasopismach oraz rozdziały w pracach zebranych dotyczących pola percepcji widzialnego, które jest istotnym tematem w jej badaniach naukowych. Obecnie jej badania koncentrują się na antropologii symbolicznej. Jest członkiem Włoskiego Towarzystwa Estetycznego (SIE) i współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi Pomorza Zachodniego przy organizacji imprez i wystaw sztuki. Od roku 2018 jest członkiem Prezydenckiej Rady Kultury Miasta Szczecin.

Philosophy, Symbolic Anthropology, Aesthetics, Psychoanalysis

Dr PhD Diana Del Mastro is a researcher at the Department of Italian Studies of the University of Stettin- Faculty of Theology – where she teaches Philosophy and Aesthetic. She co-edited and authored some monographs and articles in peer-reviewed journals or collected works on the perceptive field of the visible that is essential topic in her investigations. Currently, her studies are focused on the symbolic anthropology. She is a member of the Italian Aesthetic Society (SIE) and cooperates with several cultural institutions to organize events and art exhibitions. Since 2018 she is member of the Cultural Board of the City of Stettin.

.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

Wygłoszenie wspólnego referatu (P. Caraffi – A. Rella) pt.: La fortuna di Grisel y Mirabella di Juan de Flores nel Cinquecento europeo
[Fortuna Grisel y Mirabella Juana de Floresa w XVI-wiecznej Europie]
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: XVII Congreso del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: COMPLICES Y RIVALES: LAS ESCRITORAS Y SUS RELACIONES, PASIONES Y AFECTOS
organizowana przez Grupo de investigación Escritoras y Escritura Facultad de Filologia Univesidad de Sevilla
Sevilla, 4-5-6 XII 2020

Wygłoszenie referatu pt.: Benessere e pensiero sistemico
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: IL BENESSERE DENTRO E FUORI. IL CORPO LA MENTE L’AMBIENTE WELL-BEING FROM THE INSIDE OUT TO THE OUTSIDE IN. BODY MIND AND ENVIRONMENT
organizowana przez: Università degli studi di Bari, Università degli Studi di Foggia, CIRPAS, IDD
Bari (Włochy), 22-24 X 2020

Wygłoszenie referatu pt.: Dall’epistemologia simbolica di Pavel Florenskij al pensiero sistemico di Fritjof Capra
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: FISICA ECOLOGIA FILOSOFIA. OMAGGIO A FRITJOF CAPRA PER I SUOI OTTANTA ANNI
organizowana przez: Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità “E. Morin” – Messina, Accademia Peloritana dei Pericolanti – Messina, Polo Umanistico Siciliano, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Dipartimento di Scienze cognitive, Pedagogiche, Psicologiche e degli Studi Culturali oraz Società Filosofica Italiana – sezione di Messina i California Institute of Integral Studies – San Francisco – USA
Messina (Włochy), 5-6 X 2020

Wygłoszenie referatu pt.: Nessuno si salva da solo. Riflessioni filosofiche sul ruolo della Chiesa al servizio dell’uomo al tempo della pandemia
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: KOŚCIÓŁ W DOBIE KORONAWIRUSA
organizowana przez: Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 23-24 VI 2020

Wygłoszenie referatu pt.: L’audacia anticartesiana di Laura Bassi nella scienza del XVIII secolo
XVI Miedzynarodowa konferencja naukowa
“ESCRITORAS ITALIANAS INÉDITAS EN LA QUERELLA DE LAS MUJERES: TRADUCCIONES EN OTROS IDIOMAS, PERSPECTIVAS Y BALANCES”
organizowana przez Grupo de investigación Escritoras y Escrituras Facultad de Filologia Univesidad de Sevilla i Fundacja Leonardo Sciascia
Racalmuto (Włochy), 28-30 X 2019

Wygłoszenie referatu pt.: Il simbolismo del pane: dal banchetto sacro alla tavola postmoderna
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. RELIGIO IV. INDIVIDUALITÀ E COMUNITÀ
organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Foggia (Włochy), 17-18 VI 2019

Wygłoszenie referatu pt.: La rete della vita: da ‘Maman’ di Luise Bourgeois al pensiero sistemico di Fritjof Capra
Międzynarodowa Konferencja pt. SYMBOLUM. TERRA MATER MATERIA
organizowana przez Katedra Italianistyki US
|Szczecin, 6-7 V 2019

Wygłoszenie referatu pt.: Od kultu do kultury: Pavel A. Florensky i sztuka wychowania
VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SPRAWNOSCI MORALNE W WYCHOWANIU: ODPOWIEDZIALNOSC- WIERNOSC-POSLUSZENSTWO
organizowana przez: Katedra Pedagogiki i Katechetyki WT-US
Szczecin, 21 XI 2018

Wygłoszenie referatu pt.: Il simbolismo religioso e l’archeomitologia di Marija Gimbutas
XV Międzynarodowy Kongress pt.: VOCES MASCULINAS Y FEMININAS EN LA QUERELLE DES FEMMES EN ITALIA Y EUROPA
organizowany przez: Facultad de Filologia Univesidada de Sevilla, Katedra Italianistyki WT-US, Discum Università degli Studi di Foggia
Sevilla (Hiszpania), 12-14 XI 2018

Wygłoszenie referatu pt.: Symbolarium, il progetto per un Dizionario dei Simboli
XXI JOURNEES ITALIENNES DES DICTIONNAIRE DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES
organizowany przez: Univesrità degli Studi di Cagliari
Cagliari – Włochy, 19 X 2018

Wygłoszenie referatu pt.: Oltre il dualismo. La prospettiva transdisciplinare di Pavel A. Florenskij
Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO. INTERIORITÀ ED ESTERIORITÀ
organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Szczecin, 12-13 VI 2018

Wygłoszenie referatu pt.: Forms of the Reality and Knowledge in Pavel A. Florenskij Trandisciplinary Approach
Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: ATLAS 2018
Organizowana przez: Babes-Bolyai University
Cluj Napoca – Rumunia, 4-6 VI 2018

Wygłoszenie referatu pt.: “L’Essere viene detto in molti modi”: Pavel Florenskij e la conoscenza simbolica
Międzynarodowa Konferencja pt.: SYMBOLUM. MITO IMMAGINARIO REALTÀ
organizowana przez: Katedra Italianistyki US
Szczecin 17-18 IV 2018

Wygłoszenie referatu pt.: Hannah Arendt e il nuovo lessico filosofico del Novecento
Międzynarodowa Konferencja pt. AUSENCIAS
organizowana przez: Facultad de Filologia Univesidada de Sevilla
Sevilla (Hiszpania), 11-13 XII 2017

Wygłoszenie referatu pt.: Ortodossia e cultura di confine nell’itinerario filosofico di Pawel A. Florenskij
Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO. ORTODOSSIA ED ETERODOSSIA
organizowana przez: Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Foggia (Włochy), 13-14 VII 2017

Wygłoszenie referatu pt.: “Senza misura e senza parole”: iconografia ed ermeneuticadella miròfora Maria Maddalena
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: ROMPENDO IL MURO DEL SILENZIO. VOCI DI DONNE NEL MEDITERRANEO
Università degli Studi di Foggia
Foggia (Włochy), 4-5.05.2017

Wygłoszenie referatu pt.: Weltanschauung integrale ed intuizione estetica nel pensiero di padre Pavel Aleksandrovič Florenskij
Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO. IMMAGINARIO E REALTÀ
organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Szczecin, 24-25 V 2016

Wygłoszenie referatu pt.: Le forme del visibile Aistehesis e conoscenza in Pavel A. Florenskij.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: EMOCJE. CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO W ASPEKCIE PRZYRODNICZYM, FILOZOFICZNYM I TEOLOGICZNYM
organizowana przez: Katedra Filozofii US, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodbiopomorski Uniwersytet Technologiczny
Rewal-Pustkowo – Poland, 16-18 V 2016

Wygłoszenie referatu pt.: L’approccio fenomenologico al corpo: Maurice Merleau-Ponty e l’arto fantasma
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: ZDROWIE. CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO W ASPEKCIE PRZYRODNICZYM, FILOZOFICZNYM
organizowana przez Katedra Filozofii US, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodbiopomorski Uniwersytet Technologiczny
Pustkowo – Poland, 28-30 V 2015

Wygłoszenie referatu pt.: Il Mito di Amore e Psiche nell’Arte Moderna e Contemporanea
Międzynarodowa Konferencja w ramach Summer School w Vieste pt. FORTUNA DEL CLASSICO: TRADUZIONI INTERSEMIOTICHE
Organizowana przez: Università degli Studi di Foggia
Vieste (Włochy), 5-7 IX 2015

Wygłoszenie referatu pt.: Riflessioni estetiche sull’iconografia del martirio cristiano
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ
Organizowana przez: Katedra Egzegezy i Teologii Biblinej WT – Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin – Poland, 23-24 XI 2015

Wygłoszenie referatu pt.: Macierzyństwo w sztuce
II Międzynarodowy Kongres – Ogólnopolski Programu Edukacji Poporodowej pt.: RODZINA A NARODZIN – RADOŚĆ I WYZWANIE
organizowany przez: Fundacja Razem Latwiej i Pomorski Uniwersytet Medyczny
Kołobrzeg, 1-2 XII 2014

Wygłoszenie referatu pt.: Immagini e poesia nei tableaux poèmes di Dotoli
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: INFINITO, SOGNO, DIALOGO NELLA POESIA DI GIOVANNI DOTOLI
organizowana przez: Katedra Italianistyki US
Szczecin, 7 VI 2014

Wygłoszenie referatu pt.: Sofia ha smarrito il filo: il mondo degli adolescenti nell’epoca delle passioni tristi
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: ARS PUERI: IL DISEGNO CHE COGLIE IL DISAGIO
organizowany przez: LUM (Università Jean Monnet – Casamassima – Włochy)
Casamassima (Włochy), 09 XI 2013

Wygłoszenie referatu pt.: „Przyjsc do swiata”: refleksje na temat narodzin w mysli Hannah Arendt
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: JAKOSC ZYCIA NOWORODKA, WCZESNIAKA – WALKA I TROSKA
organizowana przez: Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) i Fundacja Razem Łatwiej
Kołobrzeg, 02-05 XII 2013

Wygłoszenie referatu pt.: Il Tarantismo pugliese: male di vivere e politiche identitarie nella danza che cura
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: L’ITALIA DEI TERRITORI E DEL FUTURO – LETTERATURA CULTURA POLITICA SOCIETÀ
organizowana przez: Katedra Italianistyki US – Dipartimento di Giurisprudenza Universitet w Bari i DISCUM Universytet w Foggia
Szczecin, 18-19 X 2012

Wygłoszenie referatu pt.: Pensare ed agire in tempi bui: Hannah Arendt e la banalità del male
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: VOCI DI DONNE
organizowana przez: Department of Italian Studies US – Dipartimento di Giurisprudenza Universytet w Bari
Szczecin, 25-26 XI 2010

Wygłoszenie referatu pt.: Ierofanie dell’insolito/La notte indifferenziata del Sacro
Międzynarodowy Symposjum pt.: LO SPAZIO LE COSE I FRAMMENTI
organizowany przez: Academia Sztuki w Szczecinie i Katedra Italianistyki US
Szczecin, 17 XII 2010

Wygłoszenie referatu pt.: Coniugare estetica e tecnologia: una ricetta italiana da sempre
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: L’ITALIANO TRA ARTE, SCIENZA E TECNOLOGIA PER IL DIALOGO TRA I POPOLI
organizowana przez: Katedra Italianistyki US – Dipartimento di Giurisprudenza Universytet w Bari
Szczecin, 23 X 2009

Wygłoszenie referatu pt.: Libri di segreti: trattati alchemici rinascimentali tra ciarlataneria e metodo scientifico
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: LIBRI ANTICHI E TRADIZIONE DEL TESTO. COPISTI, POSSESSORI, LETTORI
organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 26-27 XI 2009

Wygłoszenie referatu pt.: Znaczenie senex w myśleniu Jamesa Hillmana
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: MŁODOŚĆ I STAROŚĆ. INTEGRACJA POKOLEŃ
organizowana przez: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 16-17 VI 2007

Wygłoszenie referatu pt.: Alle origini del Tarantismo: radici orfiche
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: TRA FEDE E SUPERSTIZIONE – MIEDZY WIARA A ZABOBONEM
organizowana przez: Katedra Italianistyki i Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 21-22 III 2007

Wygłoszenie referatu pt.: Riflessioni sul De amore di Marsilio Ficino
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: AMOR SACRO, AMOR PROFANO
organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 31 V 2007

Wygłoszenie referatu pt.: Dai manoscritti illuminati al libro digitale
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach European project EWHUM
organizowana przez: KICK – Kunskapoch Informations Centrum i Kristianstad, Università degli Studi di Bari, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Universitatea din Bucaresti i Masarykova Univerzita v Brno
Kristianstad (Szwecja), 31.III-2.IV.2005

CZŁONKOSTWO W RADACH NAUKOWYCH
ORAZ W KOMITETACH ORGANIZUJĄCYCH KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
ORAZ NARODOWE

Międzynarodowa Konferencja pt. XVII Congreso del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: COMPLICES Y RIVALES: LAS ESCRITORAS Y SUS RELACIONES, PASIONES Y AFECTOS
Organizowana przez Grupo de investigación Escritoras y Escrituras Facultad de Filologia Univesidad de Sevilla
Sevilla, 4-5-6 XII 2020

XVI Miedzynarodowa konferencja naukowa “ESCRITORAS ITALIANAS INÉDITAS EN LA QUERELLA DE LAS MUJERES: TRADUCCIONES EN OTROS IDIOMAS, PERSPECTIVAS Y BALANCES”
Organizowana przez Grupo de investigación Escritoras y Escrituras Facultad de Filologia Univesidad de Sevilla i Fundacja Leonardo Sciascia
Racalmuto (Wlochy), 28-30 X 2019

Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO IV. INDIVIDUALITÀ E COMUNITÀ
Organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Foggia (Wlochy), 17-18 VI 2019

Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO III. INTERIORITÀ ED ESTERIORITÀ
Organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Szczecin, 12-13 VI 2018

Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO II. ORTODOSSIA ED ETERODOSSIA
Organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Foggia (Wlochy), 13-14 VII 2017

Międzynarodowa Konferencja pt. RELIGIO I. IMMAGINARIO E REALTÀ
Organizowana przez Katedra Italianistyki WT-US i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii
Szczecin, 24-25 V 2016

Międzynarodowa Konferencja pt. INFINITO, SOGNO, DIALOGO NELLA POESIA DI GIOVANNI DOTOLI
Organizowany przez: Katedra Italianistyki US
Szczecin, 7 VI 2014

Międzynarodowa Konferencja interdyscyplinarna pt.: «DALLE STEPPE AGLI OCEANI» LE LINGUE D’EUROPA NEI DIZIONARI LINGUE SLAVE E LINGUE ROMANZE – «DES STEPPES AUX OCÉANS» LES LANGUES D’EUROPE DANS LE DICTIONNAIRE LANGUES SLAVES ET ROMANES
Organizowana przez: Katedra Italianistyki US, Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Lettere Lingue Arti, LaBLex – Laboratoire de Lexicographie Bilingue, Dottorato di Ricerca in SCienze Letterarie, Linguistiche e Artistiche, w wspolpracy z: Université De Cergy-Pontoise – Laboratoire LDI-Lexiques, Dictionnaires et Informatique, Fondation Robert de Sorbon Cours de Civilisation française de la Sorbonne
Szczecin, 6-7 XII 2013

Międzynarodowa Konferencja interdyscyplinarna pt.: L’ITALIA DEI TERRITORI E L’ITALIA DEL FUTURO. LETTERATURA CULTURA POLITICA SOCIETÀ
Organizowana przez: Katedra Italianistyki US, Dipartimento Scienze Umane Università degli Studi di Foggia i Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari
Szczecin, 18-19 X 2012

1861 – 2011 CENTOCINQUANT’ANNI D’UNITÀ
Organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi di Foggia e II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari
Szczecin, 26-27 X 2011

Międzynarodowa Konferencja pt.: VOCI DI DONNE
Organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Università degli Studi di Bari
Szczecin, 25-26 XI 2010

Międzynarodowa Konferencja pt.: LIBRI ANTICHI E TRADIZIONE DEL TESTO. COPISTI, POSSESSORI, LETTORI
Organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 26-27 IX 2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa L’ITALIANO TRA ARTE, SCIENZA E TECNOLOGIA PER IL DIALOGO TRA I POPOLI
Organizowana przez: Katedra Italianistyki US i Università degli Studi di Bari
Szczecin, 23 X 2009

Międzynarodowa Konferencja pt.: 1908 – 2008. CENT’ANNI CON ELIO VITTORINI
Organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego pod patronatem Ambasady Włoskiej w Warszawie
Szczecin, 8-9 XII 2008

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna pt.: MEDITERRANEO E BALTICO – DIALOGO TRA DUE MARI
Organizowany przez: Katedra Italianistyki US, Università degli Studi di Bari,
Consiglio Regionale della Puglia, Confindustria Puglia i Włoski Instytut Kultury
Szczecin, 26 X 2007

Międzynarodowa konferencja pt.: AMOR SACRO, AMOR PROFANO – MILOSC SWIETA I MILOSC SWIECKA
Organizowana przez: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 31 V 2007

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna pt.: Tra fede e superstizione – MIEDZY WIARA A ZABOBONEM
Organizowana przez: Katedra Italianistyki i Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 21-22 III 2007

 
Numer pokoju: 210
E-mail: diana.delmastro@usz.edu.pl
   

English
Diana Del Mastro

PhD in Philosophy
Department of Italian Studies
Ul. Pawla VI 2, II floor, Room n. 210
Tel. (+ 48) 91 444 14 51
Consultation: wednesday, godz. 12.00-13.30, pok. 101

University of Stettin
Poland

 
Diana Del Mastro
Doktorat z filozofii,
Ulica Pawła VI nr 2, II piętro, pokój nr 210
Tel. (+ 48) 91 444 14 51
Katedra Italianistyki
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – Polska
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar