Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
 

 

Filozofia, Antropologia symboliczna, Estetyka, Psychoanaliza

Dr Diana Del Mastro jest adiunktem w Katedrze Italianistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie wykłada Filozofię i Estetykę. Współredagowała i tworzyła monografie i artykuły w recenzowanych czasopismach oraz rozdziały w pracach zebranych dotyczących pola percepcji widzialnego, które jest istotnym tematem w jej badaniach naukowych. Obecnie jej badania koncentrują się na antropologii symbolicznej. Jest członkiem Włoskiego Towarzystwa Estetycznego (SIE) i współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi Pomorza Zachodniego przy organizacji imprez i wystaw sztuki. Od roku 2018 jest członkiem Prezydenckiej Rady Kultury Miasta Szczecin.

Philosophy, Symbolic Anthropology, Aesthetics, Psychoanalysis

Dr PhD Diana Del Mastro is a researcher at the Department of Italian Studies of the University of Stettin- Faculty of Theology – where she teaches Philosophy and Aesthetic. She co-edited and authored some monographs and articles in peer-reviewed journals or collected works on the perceptive field of the visible that is essential topic in her investigations. Currently, her studies are focused on the symbolic anthropology. She is a member of the Italian Aesthetic Society (SIE) and cooperates with several cultural institutions to organize events and art exhibitions. Since 2018 she is member of the Cultural Board of the City of Stettin.

.

 
Numer pokoju: 210
E-mail: diana.delmastro@usz.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek 12.00-13.30, Kod 8warfks

English
Diana Del Mastro

PhD in Philosophy
Department of Italian Studies
Ul. Pawla VI 2, II floor, Room n. 210
Tel. (+ 48) 91 444 14 51
Consultation:  Thursday 13.30-15.00 aleja Piastow 40b – bud. 6 pok 301a

University of Stettin
Poland

 
Diana Del Mastro
Doktorat z filozofii,
Ulica Pawła VI nr 2, II piętro, pokój nr 210
Tel. (+ 48) 91 444 14 51
Katedra Italianistyki
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – Polska