Przypominamy, że do 28.02.2023 r. są zbierane artykuły naukowe do 33 tomu czasopisma Studiów Paradyskich.

Artykuły należy przesłać redaktora naczelnego ks. dra hab. Grzegorza Chojnackiego, prof. US.