„Oto promień złoty,
oto wśród nocnej ciszy rozwarte ramiona –
oto próg mój przestąpił
kres długiej tęsknoty”.

Karol Hubert Rostworowski

 

Tajemnica Wcielenia Chrystusa jest wyrazem bezgranicznej miłości Boga do człowieka i znakiem wielkiej godności człowieka. Niech wszystkie dni Nowego Roku 2021 będą naznaczone wielką nadzieją i miłością, której gwarantem jest Bóg, Który jest Światłością rozpraszającą wszelkie ciemności. W imieniu wspólnoty akademickiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z darem modlitwy

 

dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
Dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego