Uprzejmie informujemy, że ukazało się zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022. Dokument w załącznikach poniżej.

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14958/zarzadzenie-nr-193-2021

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.