Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sprawności moralne w wychowaniu a mistrzowie, autorytety i wzory, organizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, przy współudziale Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja odbędzie się 6.03.2024 r. w Szczecinie.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym pedagogów, psychologów, teologów, filozofów, socjologów, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych oraz praktyków, którym bliska jest tematyka organizowanego spotkania.

Wszelkie informacje o spotkaniu znajdują się pod adresem www.sprawmor.pl

Serdecznie zapraszamy!