Rokrocznie od 27 lat w dniach 15 – 29 września organizowany jest w naszym kraju Festiwal Nauki zainicjowany przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską oraz PAN. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1997 r.

Podtrzymując tę tradycję Biblioteka Wydziału Teologicznego zorganizowała wystawę publikacji pracowników naukowych obecnych katedr: Katedry Teologii Biblijnej i Historii Kościoła, Katedry Teologii Systematycznej i Katedry Teologii Praktycznej.

Wybrane pozycje pochodzą z księgozbioru Biblioteki.

Wystawę można oglądać w holu Wydziału Teologicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu brzmi „Nauka to podróż w przyszłość”.