W dniu 11 marca Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego zgodnie z Ordynacją wyborczą stanowiącą załącznik do Regulaminu Samorządu Studenckiego US wybierze kandydatów do Rady Dydaktycznej WT.

Czym jest Rada Dydaktyczna? Rada Dydaktyczna to organ Wydziału zajmujący się opiniowaniem kwestii związanych z prowadzonym na danym wydziale kształceniem – m.in. opiniowanie programów studiów czy tematów prac dyplomowych. W skład Rady wchodzi co najmniej 20% przedstawicieli studentów, którzy reprezentują stanowisko studentów danego Wydziału.

Jeżeli chcesz dołączyć do Rady Dydaktycznej WT, to możesz przesłać swoje zgłoszenie do Komisji Wyborczej (komisjawyborcza@samorzad.usz.edu.pl) do dnia 8 marca. Wzór zgłoszenia znajdziesz poniżej znajdziesz pod tym linkiem.

W razie pytań i problemów zachęcamy do kontaktu z Komisją Wyborczą, która będzie obecna dla Was na MS Teams (kod do zespołu: bl2zpvu) w dniach:

5 marca 2021 r., godzina 18.00

6 marca 2021 r. , godzina 19.00

7 marca 2021 r., godzina 18.00