„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14,27)

Wielkanoc jest wyrazem zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ten Chrystusowy tryumf stanowi dla nas źródło nadziei na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią, pokoju nad nieprawością i prawdy nad kłamstwem. Niech ta Boża nadzieja opromienia nasze codzienne wybory  i mobilizuje nas do ofiarnej służby bliźnim w potrzebie.

Na czas przeżywania Misterium Paschy życzę w imieniu Wspólnoty Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego: zadumy nad Miłością, która w ciszy sama siebie niszczy, by Być jeszcze bardziej, spokoju
i wspólnotowego ciepła, obecności tych, którzy są najważniejsi. A w Poranek Zmartwychwstania – radosnych chwil przy świątecznym stole, nadziei w sercu, która przynosi optymizm i siłę.

 

Ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego