Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
ORCID
0000-0002-4357-0885
 
 
 
 

WYKAZ UDZIAŁU W SYMPOZJACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Organizator albo współorganizator konferencji i sympozjów                                   – 24

Referaty naukowe na sympozjach                                                                              – 75

Upowszechnianie wiedzy, wykłady naukowe, prowadzenie konferencji i panelów,

media elektroniczne                                                                                        – 63

Promocja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego                             –   1

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI I REFERATY NAUKOWE

Organizacja konferencji

Członek zespołu 1/3 zagranicznych gości

 

2012

 1. 19 kwietnia 2012 r. Świnoujście, Miejski Dom Kultury, Konferencja międzynarodowa nt. Ks. Kurt Reuter (1908-1965) – kapłan niezłomny ziemi pomorskiej. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Miasto Świnoujście, Parafia NMP Gwiazdy Morza w Świnoujściu

Kierownik zespołu krajowego w którym wzięło udział co najmniej 5 ośrodków naukowych

2002

 1. 4-5 kwietnia 2002 r., Szczecin, Ogólnopolskie spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Polsce, organizator: Konferencja Episkopatu Polski, Sekcja Historii Kościoła w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie

Członek zespołu krajowego w którym wzięło udział co najmniej 5 ośrodków naukowych

2009

 1. 25-26 marca 2009 r., Szczecin WTUS, sympozjum naukowe nt.: Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

2010

 1. 6 maja 2010 r., Szczecin WTUS, sympozjum naukowe nt.: Zakony i zgromadzenia męskie w powojennym duszpasterstwie na Pomorzu Zachodnim. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie i Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

2012

 1. 11 października 2012 r. Pyrzyce, Konferencja ogólnopolska nt. Sługa Boży, Prymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona w Pyrzycach, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego, Burmistrz Miasta Pyrzyce, Starosta Powiatu Pyrzyckiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie
 2. 30 listopada 2012 r. Szczecin, WT US Konferencja ogólnopolska, nt. Kardynał Stefan Wyszyński – Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

2015

 1. 5 maja 2015 r., WT US, Szczecin, Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

2016

 1. 1 marca 2016 r., Szczecin WT US, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Facere Voluntatem Tuam – w 100. rocznicę urodzin śp. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego, organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Kuria Metropolitalna w Szczecinie – Wydział Duszpasterstwa Rodzin
 2. 9 listopada 2016 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972, organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

2017

 1. 17-18 października 2017 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978, organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

2018

 1. 16-17 października 2018 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1978–1989/90, organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Członek zespołu – pozostałe konferencje naukowe

2004

 1. 1 lipca 2004 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: 880-lecie misyjnej działalności św. Ottona na Pomorzu, organizator: Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego

2005

 1. 6 maja 2005 r., Szczecin, bazylika św. Jana Chrzciciela, sympozjum naukowe nt.: Kościoła rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005, Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum” oraz parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
 1. 1 lipca 2005 r., Kamień Pomorski, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Biblioteki i Archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemie Lubuskiej. Wybrane zagadnienia, Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego

2006

 1. 28 czerwca 2006 r., Kamień Pomorski, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XII w., Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego

2007

 1. 28 czerwca 2007 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: Pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską, Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego
 2. 24 października 2007 r., Szczecin, sympozjum naukowe, pt.: Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

2008

 1. 25 czerwca 2008 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe, pt.: „Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XIII wieku”. Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego

2009

 1. 27 maja 2009 r., Bazylika św. Jana Chrzciciela Szczecin, sympozjum naukowe z okazji Jubileusz 200. rocznica erygowania parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

2010

 1. 25 czerwca 2010 r., Golczewo, sympozjum naukowe nt.: Golczewo siedziba biskupów kamieńskich, organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Urząd Miejski w Golczewie
 2. 1 lipca 2010 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki w Kamieniu Pomorskim w latach 1945-2010, organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie, Parafia rzymskokatolicka św. Ottona w Kamieniu Pomorskim

2011

 1. 7 grudnia 2011 r., Szczecin, Konferencja naukowa nt.: 750-lecie szczecińskiej kapituły kolegiackiej, organizator: Katedra Teologii Pastoralnej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

2015

 1. 24 kwietnia 2015 r. Wolin, Ratusz, Konferencja naukowa 825. rocznica kanonizacja św. Apostoła Pomorza, organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Parafia pw. św. Mikołaja BM w Wolinie

2016

 1. 9 czerwca 2016 r., Szczecin WT US, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Chrzest Polski a Pomorze, organizator: Wydział Teologiczny i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – 3/3 – kierownik

Udział w krajowej lub międzynarodowej konferencji z wystąpieniem

1997

 1. 23 kwietnia 1997 r., Szczecin, sympozjum naukowe nt.: 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Referat naukowy nt.: Święty Wojciech w dziejach Polski i Europy. Organizator: Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie.

1998

 1. 15-16 maja 1998 r., Szczecin, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki wczoraj i dziś. Referat naukowy nt.: Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. Organizator: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie.

1999

 1. 9 kwietnia 1999 r., Włocławek, Ogólnopolskie spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła. Referat naukowy nt.: Początki Zakonu krzyżackiego w Polsce. Organizator: Konferencja Episkopatu Polski, tworząc Sekcję Historii Kościoła w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.

2000

 1. 19 październik 2000 r., Koszalin, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: 1000-lecie biskupstwa kołobrzeskiego. Referat naukowy nt.: Dziedzictwo Reinberna i św. Ottona na Pomorzu Zachodnim w Średniowieczu. Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie.

2002

 1. 4-5 kwietnia 2002 r., Szczecin, Ogólnopolskie spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła. Referat naukowy nt.: Dzieje konkatedry kamieńskiej na kanwie prezentacji historii biskupstwa kamieńskiego. Organizator: Konferencja Episkopatu Polski, Sekcja Historii Kościoła w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie.
 2. 14 czerwca 2002 r., Szczecin, sympozjum naukowe nt.: 30-lecie diecezji, 10-lecie metropolii szczecińsko-kamieńskiej i 15-lecie pobytu papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Referat naukowy nt.: 30-lecie Kościoła szczecińsko-kamieńskiego. Organizator: Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie.

2004

 1. 22 stycznia 2004 r., Szczecin, sympozjum naukowe z cyklu tzw.: Zamkowe Spotkania Historyczne. 80-lecia urodzin ks. abp. Mariana Przykuckiego, I-go metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Referat naukowy nt.: Biskupstwa katolickie na Pomorzu Zachodnim od X wieku do 1945 roku. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
 2. 1 lipca 2004 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: 880-lecie misyjnej działalności św. Ottona na Pomorzu. Referat naukowy nt.: Święty Otton z Bambergu w pamięci kamieńskich diecezjan. Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

2005

 1. 6 maja 2005 r., Szczecin, bazylika św. Jana Chrzciciela, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościoła rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005. Referat naukowy nt.: Historia (archi.)diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972-2005. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum” oraz parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.
 2. 30 maja 2005 r., Szczecin, sympozjum naukowe nt.: Wspólna perspektywa filozofii i teologii. Referat naukowy nt.: Miejsce filozofii i teologii na średniowiecznym uniwersytecie. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. 28 czerwca 2005 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: Kamień Pomorski wczoraj i dziś. Referat naukowy nt.: Klasztor dominikanów w Kamieniu Pomorskim w świetle badań historycznych. Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu.
 4. 1 lipca 2005 r., Kamień Pomorski, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Biblioteki i Archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemie Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Referat naukowy nt.: Historia Archiwum i Biblioteki Katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego.
 5. 14 października 2005 r., Trzebiatów, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Spotkania pomorskie – 2005. Referat naukowy nt.: Miejsca kultu św. Ottona w diecezji kamieńskiej. Organizator: Trzebiatowski Ośrodek Kultury w Trzebiatowie.

2006

 1. 28 czerwca 2006 r., Kamień Pomorski, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XII w. Referat naukowy nt.: Sytuacja Kościoła w Kamieniu Pomorskim w XII w. Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego.
 1. 13 października 2006 r., Trzebiatów, sympozjum naukowe nt.: Spotkania pomorskie – 2006. Referat naukowy nt.: Katedra w Kamieniu Pomorskim. Organizator: Trzebiatowski Ośrodek Kultury w Trzebiatowie.

2007

 1. 28 czerwca 2007 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: Pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską. Referat naukowy nt.: Jan Paweł II w Szczecinie – 11 czerwca 1987 r. Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego.
 1. 24 października 2007 r., Szczecin, sympozjum naukowe, pt.: Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Referat naukowy nt.: Znaczenie bulli papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus dla rozwoju religijnego regionu. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

2008

 1. 23 lutego 2008 r., AWS Koszalin, Wręczenie Księgi Pamiątkowej ks. prof. zw. dr. hab. Lechowi Bończa-Bystrzyckiemu, Prezentacja: Działalność dydaktyczna i naukowa ks. prof. zw. dr. hab. Lecha Bończa-Bystrzyckiego. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 1. 3 czerwca 2008 r., Szczecin, Promocja publikacji: Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne WUSW z 1987 roku. Referat naukowy nt.: Kościół a państwo w okresie wizyty papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Radio Szczecin.
 2. 25 czerwca 2008 r., Kamień Pomorski, ogólnopolskie sympozjum naukowe, pt.: Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XIII wieku. Referat naukowy nt.: Stolica biskupia w Kamieniu Pomorskim w XIII w. Organizator: Katedra Historii Kościoła WT US, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Ottona w Kamieniu i Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

2009

 1. 9 stycznia 2009 r. Szczecin, sympozjum naukowe nt. 5-lecie istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Referat naukowy nt.: nt.: 5 lat Wydziału Teologicznego. Zamierzenia i realizacja. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. 25-26 marca 2009 r., Szczecin, ogólnopolska konferencja naukowa nt. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989. Referat naukowy nt.: Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie.
 3. 27 maja 2009 r., Szczecin, Bazylika św. Jana Chrzciciela Szczecin, sympozjum naukowe z okazji Jubileusz 200. rocznicy erygowania parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Referat naukowy nt.: Kapłani – Wyznawcy wiary z parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1933-1945). Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.
 1. 7 listopada 2009 r., Koszalin, ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989. Referat naukowy nt.: Organizowanie struktur kościelnych w Środkowym Pomorzu w latach 1945-1972. Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Odział w Koszalinie i Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

2010

 1. 14 stycznia 2010 r., Szczecin, seminarium naukowe nt.: Media lokalne powiatu Police w świetle realizacji programu badawczego stanu mediów lokalnych w województwie zachodniopomorskim. Referat naukowy nt.: Media parafialne w strukturze mediów lokalnych Polic. Organizator: Szczecin Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 2. 4 marca 2010 r., Szczecin, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański obrońca życia i mąż stanu. Referat naukowy nt.: Abp Kazimierz Majdański zarys biograficzny. Organizator: Wydział Teologiczny i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. 17 czerwca 2010 r., Szczecin, seminarium naukowe nt.: Solidarność z błoń. Referat naukowy nt.: Ze szczecińskich błoń – recepcja nauczania papieskiego wśród społeczeństwa i Kościoła. Organizator: Forum Gryf, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie 10 Czerwca.
 4. 25 czerwca 2010 r., Golczewo, sympozjum naukowe nt.: Golczewo siedziba biskupów kamieńskich. Referat naukowy nt.: Biskupi kamieńscy w Golczewie. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Urząd Miejski w Golczewie.
 5. 1 lipca 2010 r., Kamień Pomorski, sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki w Kamieniu Pomorskim w latach 1945-2010. Referat naukowy nt.: Powojenne dzieje parafii w Kamieniu Pomorskim. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie, Parafia rzymskokatolicka św. Ottona w Kamieniu Pomorskim.
 6. 21-22 października 2010 r., Szczecin, sympozjum naukowe nt.: Kultura słowa drukowanego. Referat naukowy nt.: Słowo drukowane w Kościele gorzowskim w latach 1945-1972. Organizator: Książnica Pomorska w Szczecinie i Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie.
 7. 28 października 2010 r., Paradyż, ogólnopolska konferencja naukowe nt.: Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Referat naukowy nt.: Kościół gorzowski za rządów wikariuszy generalnych ks. prał. Tadeusza Załuczkowskiego i ks. inf. Zygmunta Szelążka (1951-1956). Organizator: Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
 8. 7-10 listopada 2010 r., Dziwnów, ogólnopolska konferencja naukowe nt.: Człowiek-Religia-Zdrowie. Referat naukowy nt.: Posługa sióstr zakonnych w placówkach społeczno-opiekuńczych w Kościele gorzowskim. Organizator: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny.
 9. 17-18 grudnia 2010 r., Kołbacz, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kołbacz 1210-2010. 800 lat dziedzictwa cystersów. Referat naukowy nt.: Źródła duchowości Pomorza Zachodniego. Rola zakonu cysterskiego na Pomorzu Zachodnim. Organizator: Diecezjalny Konserwator Zabytków w Szczecinie i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

2011

 1. 13 kwietnia 2011 r., Paradyż, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna nt. Dziedzictwo kulturowe Regionu Pogranicza. Referat naukowy nt.: „Drogi” ludzi Kościoła związanych ze Środkowym Nadodrzańskim. Wybrane przykłady. Organizator: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu.
 2. 28 kwietnia 2011 r., Wadowice, Ogólnopolskie spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła, temat: Dzieje przygotowania kandydatów do kapłaństwa w Kościele katolickim. Referat naukowy nt.: Formacja kleryków po włączeniu seminariów duchownych w struktury uniwersyteckie na przykładzie metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Organizator: Konferencja Episkopatu Polski, Sekcja Historii Kościoła w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Ojcowie Karmelici Bosi w Wadowicach.
 3. 21 października 2011 r., Koszalin, Konferencja naukowa nt. 30 lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim. Referat naukowy nt.: Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie 1981-2011. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. 8 listopada 2011 r., Szczecin, Druga Konferencja naukowa z cyklu: Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska pt. Kultura muzyczna. Referat naukowy nt.: Festiwale Muzyki Organowej i Kameralnej na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej. Organizator: Książnica Pomorska w Szczecinie i Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie.
 1. 28 listopada 2011 r., Paradyż, Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956­-1970. Referat naukowy nt.: Sytuacja seminariów duchownych w ordynariacie gorzowskim w latach sześćdziesiątych XX wieku. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.
 1. 7 grudnia 2011 r., Szczecin, Konferencja naukowa nt.: 750-lecie szczecińskiej kapituły kolegiackiej. Referat naukowy nt.: Szczecińska kapituła kolegiacka św. Piotra/Mariacka w gronie kapituł biskupstwa kamieńskiego. Organizator: Katedra Teologii Pastoralnej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

2012

 1. 19 kwietnia 2012 r. Świnoujście, Miejski Dom Kultury, Konferencja międzynarodowa nt. Ks. Kurt Reuter (1908-1965) – kapłan niezłomny ziemi pomorskiej. Referat naukowy nt.: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1000-1930. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Miasto Świnoujście, Parafia NMP Gwiazdy Morza w Świnoujściu.
 2. 11 października 2012 r. Pyrzyce, Konferencja ogólnopolska nt. Sługa Boży, Prymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo. Referat naukowy nt.: Prymas August Hlond – budowniczy polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Prowadzenie II części sesji w Domu Kultury w Pyrzycach. Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona w Pyrzycach, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Burmistrz Miasta Pyrzyce, Starosta Powiatu Pyrzyckiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
 3. 25 października 2012 r., Szczecin, Trzecia Konferencja naukowa z cyklu: Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska, pt. Sacrum w literaturze. Referat naukowy nt.: Literacka działalność księży: śp. inf. Romana Kostynowicza i dr. kan. Jana Marcina Mazura. Organizator: Książnica Pomorska w Szczecinie i Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie.
 4. 30 listopada 2012 r. Szczecin, WT US Konferencja ogólnopolska, nt. Kardynał Stefan Wyszyński – Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim. Referat naukowy nt.: Kardynał Stefan Wyszyński w procesie organizacji Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

2013

 1. 44. 7 marca 2013 r., Choszczno, konferencja lokalna z okazji: rocznica śmierci ks. prał. Jana Abramskiego. Referat naukowy nt.: Powstanie i rozwój parafia Narodzenia NMP w Choszcznie do 1993 r. Organizator: Parafia pw. Narodzenia NMP w Choszcznie i Choszczeński Dom Kultury.
 1. 17 października 2013 r., Szczecin, Książnica Pomorska, Czwarta Konferencja naukowa z cyklu: Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska pt. Turystka i sakroturystyka. Referat naukowy nt.: Pomorze Zachodnie miejscem papieskich pielgrzymek. Organizator: Książnica Pomorska w Szczecinie i Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie.
 1. 8 listopada 2013 r., PWT Wrocław, Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Droga do stabilizacji polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Referat naukowy nt.: Znaczenie bulli papieża Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus” dla Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Nadodrzu. Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.
 1. 28 listopada 2013 r., Szczecin, Wydział Teologiczny, Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia ogłoszenia Konstytucji o liturgii „Sacrosanctum Concilium”, pt.: Konstytucja o liturgii owocem „Przejścia Ducha Świętego w Jego Kościele. Referat naukowy nt.: Historyczne tło Soboru Watykańskiego II i ogłoszenia Konstytucji o liturgii. Organizator: Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

2014

 1. 27 stycznia 2014 r., Szczecin, WT US, Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Bł. Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim. Referat naukowy nt.: Geneza pobytu Karola Wojtyły/Jana Pawła II na terenie dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.
 2. 7 czerwca 2014 r., Pyrzyce, kościół św. Ottona w Pyrzycach, Sympozjum naukowe nt. „Dziedzictwo kulturowe Pyrzyc” z okazji 750-lecia Pyrzyc. Referat naukowy nt.: Misja św. Ottona na Pomorzu i jego pobyt w Pyrzycach. Organizator: Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach.
 3. 17 września 2014 r., Szczecin, Wydział Humanistyczny, Szczecin, XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w dniach 17-21 września nt.: Polska – Bałtyk – Europa. Udział w bloku: Europa śródziemnomorska i Europa bałtycka. Referat naukowy nt.: Modele chrystianizacji ludów basenu Morza Bałtyckiego – podobieństwa i różnice. Organizator: Uniwersytet Szczeciński.
 1. 20 września 2014 r. Banie, Pyrzyce, Sympozjum historyczne z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Baniom. Referat naukowy nt.: Misje św. Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim. Organizator: Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

2015

 1. 24 stycznia 2015 r., Szczecin, Wydział Humanistyczny US, Społeczeństwo i Kościół na Pomorzu w okresie I. Wojny Światowej (Gesellschaft und Kirche in Pommern während des 1. Weltkrieges). Referat naukowy nt.: Parafie katolickie na Pomorzu w czasie I wojny światowej. Organizator: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Arbeitsgemeinschaft fuer pommersche Kirchengeschichte z Greifswaldu.
 1. 24 lutego 2015 r., WSKSiM Toruń, III Ogólnopolska Konferencja Historyczna – Pamięć i dziedzictwo – w 70. rocznicę powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne. Referat naukowy nt.: Dzieje Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych do 1945 roku. Organizator: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Zespół Programowy – Warszawa, przy udziale Oddziału Okręgowego w Poznaniu i Toruniu.
 1. 24 kwietnia 2015 r. Wolin, Ratusz, Konferencja naukowa 825. rocznica kanonizacja św. Apostoła Pomorza. Referat naukowy nt.: Kościelne dzieje Pomorza Zachodniego i Środkowego Nadodrza od czasów św. Ottona do końca II wojny światowej. Organizator: Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Parafia pw. św. Mikołaja BM w Wolinie.
 1. 5 maja 2015 r., WT US Szczecin, Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. Referat naukowy nt.: Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie.
 2. 10 czerwca 2015 r., Szczecin, Sesja naukowa Sługa Boży kard. August Hlond SDB Prymas Polski w 70. rocznicę ustanowienia polskiej Administracji Kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Referat naukowy nt.: Organizacja Kościoła na Ziemiach Odzyskanych po 1945 r. Organizator: Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile, Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej.
 3. 12 listopada 2015 r., Szczecin, Ogólnopolska Konferencja Archiwistów, Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej. Z perspektywy siedemdziesięciolecia. Referat naukowy wraz z ks. dr. Robertem Masalskim nt.: Tradycja i współczesność archiwów kościelnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Organizator: Archiwum Państwowe w Szczecinie i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
 1. 28 listopada 2015 r., Koszalin WSD, Sympozjum lokalne nt. Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Referat naukowy nt.: Zakony w diecezji kamieńskiej w średniowieczu. Organizator: Katedra Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

2016

 1. 1 marca 2016 r. Szczecin WT US, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Facere Voluntatem Tuam – 100. rocznica urodzin śp. ks. abp Kazimierza Majdańskiego. Referat naukowy nt.: Działalność prorodzinna abp. prof. Kazimierza Majdańskiego. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Kuria Metropolitalna w Szczecinie – Wydział Duszpasterstwa Rodzin.
 2. 5 marca 2016 r., Recz, Dom Kultury, „Recz. Fantastycznie” – pod takim hasłem świętowano w dniach 4-5 marca br. kolejną, 71. już rocznicę ostatecznego zdobycia Recza. Referat naukowy nt.: Recz – ziemia pogranicza – na przestrzeni wieków. Zarys problemu. Organizator: Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Reczu.
 3. 9 czerwca 2016 r., Szczecin WT US, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Chrzest Polski a Pomorze. Referat naukowy nt.: Od Kołobrzegu do Kamienia. Początki chrześcijaństwa na Pomorzu. Organizator: Wydział Humanistyczny i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. 10 czerwca 2016 r., Choszczno, Zespół Szkół Publicznych nr 1, ogólnopolskie sympozjum naukowe pt.: Sacrum w krajobrazie kulturowym ziemi choszczeńskiej organizowanej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Referat naukowy nt.: Duchowieństwo ziemi choszczeńskiej po 1945 r. Organizator: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie i Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej.
 5. 30 czerwca 2016 r., Kamień Pomorski, Pałac Biskupi, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. 100. rocznica urodzin śp. ks. abp Kazimierza Majdańskiego. Referat naukowy nt.: Działalność prorodzinna abp. prof. Kazimierza Majdańskiego. Organizator: Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiem oraz Kapituła Kolegiacka w Kamieniu Pomorskim.

64 9 lipca 2016 r. Kamień Pomorski, w ramach III Jarmarku Ottoniańskiego ku czci św. Ottona, ogólnopolskie sympozjum historyczne. Referat naukowy nt.: Katedra w Kamieniu Pomorskim w średniowieczu. Organizator: Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim i Parafia pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim.

 1. 5-7 sierpień 2016 r. Recław, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV. Biskup Otton z Bambergu i jego świat. IV. Wolliner Mediävistisches Treffen Bischof Otto von Bamberg und seine Wel, Priester Dr. habil. Grzegorz Wejman, Prof. US (Szczecin) referat naukowy nt.: Kult św. Ottona na Pomorzu Zachodnim na przestrzeni wieków Der Kult des hl. Otto in Westpommern im Laufe der Jahrhunderte. Organizator: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wydział Humanistyczny US i Instytut Historyczny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. 9 listopada 2016 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972. Referat naukowy nt.: Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1972. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie.

2017

 1. 17-18 października 2017 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978. Referat naukowy nt.: Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 1. 4 grudnia 2017 r., Słupsk, Akademia Pomorska, ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Święty Otton. Apostoł Pomorza. Referat naukowy nt.: Metoda misyjna św. Ottona z Bambergu – Apostoła Pomorza. Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku.

2018

 1. 17 kwietnia 2018 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Sympozjum ogólnopolskie nt.: Duszpastersko-patriotyczny wymiar kanonizacji św. Andrzeja Boboli. Referat naukowy nt.: Tło polityczno-społeczno-religijne działalność o. Andrzeja Boboli TJ. Organizator: WT US, Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli, Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, Partner sympozjum naukowego: Collegium Bobolanum.
 2. 15 września 2018 r. Myślibórz – sanktuarium, II Myśliborski Kongres Miłosierdzia 14-16 września 2018 r., pt.: „Miłosierdzie Boże w dziełach bł. Michała Sopoćki”. Referat naukowy nt.: Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Nadodrzu. Organizator: Instytut „Ignis Misericordiae” im. bł. Michała Sopoćki.
 3. 5 października 2018, Trzebnica, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Rola Kościoła katolickiego w organizowaniu polskiego życia na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951. Referat naukowy nt.: Ks. dr Edmund Nowicki – administrator apostolski w Gorzowie Wielkopolskim. Organizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne i Burmistrz Gminy Trzebnica, Trzebnica.
 1. 15 października 2018 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1979–1989/90. Referat naukowy nt.: Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1979–1990. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. 16 października 2018 r. WT US, Szczecin Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1979–1989/90. Referat naukowy nt.: Arcybiskup Kazimierz Majdański (1916-2007). Rys biograficzny. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Szczecinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

2019

 1. 3 października 2019, Trzebnica, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w czasie wielkiej próby (1951-1956). Referat naukowy nt.: Czas wielkich zmagań. Ordynariat gorzowski w latach 1951-1956. Organizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne i Burmistrz Gminy Trzebnica.

2020

 1. 8 października 2020 r. Trzebnica, organizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne i Burmistrz Gminy Trzebnica, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1956–1965. Referat naukowy nt.: Bezkompromisowa postawa biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. Kościół gorzowski w latach 1956-1965. Organizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne i Burmistrz Gminy Trzebnica.

 

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA

Wykłady naukowe

1998

 1. 16 I 1998 r., Szczecin, Towarzystwo Miłośników Historii Sztuki Pomorza Zachodniego. Wykład naukowy nt.: Organizacja kościelna Kamienia Pomorskiego w latach 1124-1544.
 2. 28 IV 1998 r., Trzebiatów, Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebiatowskiej. Wykład naukowy nt.: Kult św. Ottona na Ziemi Pomorskiej.
 3. 17 X 1998 r., Gryfice, Towarzystwo Miłośników Ziemi Gryfickiej. Wykład naukowy nt.: Misja św. Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim.
 1. 5 XI 1998 r., Szczecin, Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne, 5 XI 1998 r., Inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Wykład inauguracyjny nt.: Działalność św. Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim, 870-lecie zakończenia pomorskiej misji Apostoła Pomorza.

2006

 1. 6 IX 2006 r., Trzebiatów, Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Wykład naukowy nt.: Życie i działalność św. Ottona z Bambergu.
 1. 25 XI 2006 r., Szczecin, Kuria Metropolitalna w Szczecinie, Wydział Katechetyczny, Spotkanie katechetyczne. Wykład naukowy nt.: 35-lecie diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Refleksje duszpasterskie.

2009

 1. 6 maja 2009 r., Węgorzyno, Gimnazjum w Węgorzynie, „Brzeźnica 2009” – odkrywanie ciekawych miejsc. Wykład naukowy nt.: Historia Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim.
 2. 3 października 2009 r., Dobra Szczecińska, Obchody 800-lecia istnienia zakonu franciszkanów. Wykład naukowy nt.: Franciszkanie na Pomorzu Zachodnim.
 3. 23 października 2009 r., Szczecin, Triduum przed ogłoszeniem Bazyliki mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Wykład naukowy nt.: Historyczny wymiar nauczania sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

2010

 1. 12 czerwca 2010 r., Szczecin Bazylika archikatedralna, konferencja naukowa nt. Zakończenie Roku Kapłańskiego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wykład naukowy nt.: Posługa duszpasterska duchowieństwa diecezjalnego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2010.
 2. 15 czerwca 2010 r., Szczecin, Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Wykład naukowy nt.: Ofiara Zachariasza – zapowiedź narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 3. 24 października 2010 r., Szczecin, Dom rekolekcyjny, Warsztaty dla Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wykład naukowy nt.: Powojenne dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej.

2011

 1. 21 lutego 2011 r., Zielona Góra, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein, V Edycja Myśli Edyty Stein. Wykład naukowy nt.: Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, Co nas łączy! Historia metropolii szczecińsko-kamieńskiej.
 2. 28 lutego 2011 r., AWSD w Szczecinie, Spotkanie Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Wykład naukowy nt.: Historyczne znaczenie pontyfikatu i beatyfikacji papieża Jana Pawła II.
 3. 20 czerwca 2011 r., Szczecin, Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, Triduum przed wprowadzeniem relikwii bł. Jana Pawła II do bazyliki. Wykład naukowy nt.: Wybór i posługa bł. Jana Pawła II.
 4. 25 lipca 2011 r., Szczecin, Bazylika katedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, posiedzenie Szczecińskiej Kapituły Katedralnej. Wykład naukowy nt.: 750-lecie powołania szczecińskiej kapituły kolegiackiej św. Piotra.
 5. 19 listopada 2011 r., Szczecin, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Warsztaty Medialne „Zrozumieć media”. Dziennikarstwo – Kultura – Polityka – Nowoczesność. Wykład naukowy nt.: Człowiek tworzący kulturę sakralną.
 6. 26 listopada 2011 r., Szczecin, Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, konferencja naukowa z okazji wprowadzenia relikwii bł. Carla Lamperta. Wykład naukowy nt.: Modlitwa o beatyfikację szczecińskich męczenników.

2012

 1. 17 stycznia 2012 r., Stargard, Stargardzki Dom Kolejarza, konferencja lokalna nt.: Związki Pomorza Zachodniego z Polską, wykład naukowy nt.: Związki Pomorza Zachodniego z Polską. Wymiar religijny.
 2. 29 kwietnia 2012 r., Szczecin, Bazylika św. Jakuba Ap. w Szczecinie. Wykład naukowy nt.: Społeczna działalność abp. prof. Kazimierza Majdańskiego.
 3. 13 maja 2012 r., Szczecin, Zakon Sióstr Karmelitanek w Szczecinie. Wykład naukowy nt.: Posługa sióstr zakonnych na Pomorzu Zachodnim.
 4. 25 lipca 2012 r., Szczecin, Bazylika katedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, posiedzenie Szczecińskiej Kapituły Katedralnej. Wykład naukowy nt.: Od benedyktyńskiej świątyni do bazyliki katedralnej (zarys dziejów kościoła św. Jakuba Ap. w Szczecinie).
 5. 13 listopada 2012 r., Szczecin, Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, I. rocznica beatyfikacji ks. prał. dr. Carla Lamperta. Wykład naukowy nt.: Bł. ks. prał. dr Carl Lampert – życie i działalność.
 6. 16 listopada 2012 r. AWSD Szczecin, wykład naukowy z okazji promocja albumu. Wykład naukowy nt.: Dlaczego Szczecin i Myślibórz na drodze promocji albumu, pt.: „Ufający – śladami bł. ks. Michała Sopocki”?

2014

 1. 2 lipca 2014 r. Kamień Pomorski, Ratusz. Wykład naukowy nt.: Prymas Wyszyński a Ziemie Zachodnie i Północne.
 2. 2 października 2014 r., Szczecin, Bazylika katedralna pw. św. Jakuba Ap. w Szczecinie. Spotkanie kapituł katedralnych bamberskiej i szczecińskiej. Wykład naukowy nt.: Św. Otton z Bambergu – Apostoł Pomorza. Bazylika katedralna pw. św. Jakuba Ap. w Szczecinie.
 3. 20 października 2014 r., Szczecin, siedziba Civitas Christiana. Wykład naukowy nt.: Sobór Trydencki – rys historyczny.
 4. 17 listopada 2014 r., Szczecin, siedziba Civitas Christiana. Wykład naukowy nt.: Sobór Trydencki – postanowienia.

2015

 1. 19 stycznia 2015 r., Szczecin, siedziba Civitas Christiana. Wykład naukowy nt.: Dlaczego Sobór Watykański II?
 2. 14 lutego 2015 r., Szczecin, siedziba Civitas Christiana. Wykład naukowy nt.: Kardynał Stefan Wyszyński w procesie organizacji Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim.
 3. 16 lutego 2015 r., Szczecin, siedziba Civitas Christiana. Wykład naukowy nt.: Sobór Watykański II – postanowienia i przyjęcie.
 4. 9 marca 2015 r. Kamień Pomorski, Ratusz. Wykład naukowy nt.: Historyczny wymiar nauczania Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 5. 6 maja 2015 r. Szczecin, sanktuarium NSPJ. Wykład naukowy nt.: August Hlond Prymas Polski, a Pomorze Zachodnie.
 6. 9 maja 2015 r., Szczecin, Bazylika pw. św. Jana Chrzciciela. Wykład naukowy nt.: Teofil Firlik – 70. rocznica śmierci.
 7. 17 maja 2015 r. Gryfice, Biblioteka Publiczna. Wykład naukowy nt.: Maryja w nauczaniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 8. 28-29 sierpień 2015 r., Szczecin, 41. Szczecińskie Dni Katechetyczne, Sesja Naukowa „Idź i ty czyń podobnie” – przez chrzest do apostolstwa miłosierdzia. Wykład naukowy nt.: rocznica Chrztu Polski. Chrzest Polski a chrześcijaństwo na Pomorzu.
 9. 14 listopada 2015 r., Szczecin, WT US, Polskie Towarzystwo Teologiczne Odział w Szczecinie, Sesja naukowa, Wiara w sytuacji globalizmu. 1050 lat od chrztu Polski. Wykład naukowy nt.: rocznica Chrztu Polski. Chrzest Polski a chrześcijaństwo na Pomorzu Zachodnim – „wspólna droga” na przestrzeni wieków.

2016

 1. 16 marca 2016 r. Police, Dom Kultury. Wykład naukowy nt.: rocznica Chrztu Polski. Chrzest Polski a początek chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim.
 2. 10 czerwca 2016 r., Pyrzyce, Parafia św. Ottona. Wykład naukowy nt.: Chrzest Polski a chrzest Pomorzan – św. Otton z Bambergu.
 3. 16 października 2016 r. Wołczkowo, Dom Kultury. Wykład naukowy nt.: Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
 4. 25 października 2016 r. Koszalin, Biblioteka Publiczna. Wykład naukowy nt.: Działalność misyjna Apostoła Pomorza.
 5. 26 listopada 2016 r., Szczecin, WT US, Polskie Towarzystwo Teologiczne Odział w Szczecinie, Sesja naukowa, Ocalmy od zapomnienia. Kapłani – pionierzy na ziemi nad Odrą i Bałtykiem, cz. I. Wykład naukowy nt.: prał. Zygmunt Szelążek – Z Kresów do Szczecina.

2017

 1. 16 stycznia 2017 r., Szczecin, Civitas Christiana, Wykład naukowy nt.: Aktualność Fatimy cz. 1.
 2. 13 lutego 2017 r., Szczecin, Civitas Christiana, Wykład naukowy nt.: Aktualność Fatimy cz. 2.
 3. 2 grudnia 2017 r., Szczecin, WT US, Polskie Towarzystwo Teologiczne Odział w Szczecinie, Sesja naukowa, Ocalmy od zapomnienia, II. Wykład naukowy nt.: Ks. prof. Franciszek Tessen-Węsierski – pierwszy polski ksiądz w Szczecinie.

2018

 1. 24 listopada 2018 r., Szczecin, WT US, Polskie Towarzystwo Teologiczne Odział w Szczecinie, Sesja naukowa, Ocalmy od zapomnienia, cz. III. Wykład naukowy nt.: Ks. Józef Anczarski – z Kresów Wschodnich na Pomorze.

2019

 1. 23 listopada 2019, Szczecin, WT US, Polskie Towarzystwo Teologiczne Odział w Szczecinie, Sesja naukowa nt.: Związki ks. kard. Wyszyńskiego z naszą ziemią przed beatyfikacją. Wykład naukowy nt.: Sługa Boży a Ziemie Zachodnie Polski.
 1. 15 listopada 2019, IV Myśliborskie Sympozjum Miłosierdzia Bóg, Honor, Ojczyzna, Chrześcijanin we współczesnym świecie. Wykład naukowy nt.: Ojczyzna w nauczaniu czcigodnego sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.

2020

 1. 22 stycznia 2020 r., Gorzów Wielkopolski, Dom Biskupów, Sympozjum naukowe nt.: Zawiłe losy Kościoła gorzowskiego. Wystąpienie inauguracyjne nt.: Zawiłe losy Kościoła gorzowskiego

Prowadzenie sympozjów lub paneli

2010

 1. 6 maja 2010 r., Szczecin WTUS, sympozjum naukowe nt. Zakony i zgromadzenia męskie w powojennym duszpasterstwie na Pomorzu Zachodnim – prowadzenie sympozjum.
 2. 18-20 maja 2010 r., Szczecin, Polskie Radio Szczecin, konferencja naukowa nt. Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej – prowadzenie panelu III.
 3. 20 maja 2010 r., Szczecin WTUS, sympozjum naukowe nt. Kościół katolicki w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przemian społeczno-politycznych – prowadzenie części II nt.: Rumunia i Polska.
 4. 4 grudnia 2010 r., Szczecin, Obchody 30-lecia Szczecińskiego Klubu Katolików, udział w panelu dyskusyjnym nt.: Od strajków sierpniowych 1980 r. do wyborów czerwcowych 1989 r. Szczeciński Klub Katolików na tle ruchu klubowego w kraju.

2013

 1. 7-9 października 2013 r., Szczecin, Sala Senatu US, Konferencja w 20. rocznicę śmierci pierwszego prezydenta Szczecina, Piotr Zaremba polityk, urbanista, pamiętnikarz – udział w panelu nt.: Władza i Kościół.
 2. 23 października 2013 r., Dębno, Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Sympozjum Hlondowskie Kardynał August Hlond Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stan – prowadzenie II części obrad.
 3. 5 listopada 2013 r., Koszalin, Konferencja naukowa z okazji 10-lecia Archiwum diecezjalnego w Koszalinie – prowadzenie całości konferencji.
 4. 7 listopada 2013 r., Szczecin, Książnica Pomorska, Ogólnopolskie Sympozjum naukowe nt.: Bogactwo archiwaliów i muzealiów kościelnych – prowadzenie całości konferencji.

2014

 1. 21 czerwca 2014 r., Szczecin, Klub 13 Muz, Kongres Polska Wielki Projekt – udział w panelu dyskusyjnym nt.: Budowanie tożsamości.

Promocja książki

2011

 1. 6 kwietnia 2011, Szczecin, Wydział Teologiczny w Szczecinie, Promocja książki pod redakcją Kazimierza Kozłowskiego i ks. Grzegorza Wejmana Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański Obrońca życia i mąż stanu.

2015

 1. 11 lutego 2015 r. Szczecin, Oddział IPN, Promocja książki dr. Zbigniewa Stanucha pt. Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1961, Szczecin 2014, ss. 236. Wykład nt. promocji książki.

Media elektroniczne

2016

 1. 31 października 2016 r., Szczecin, Radio Maryja, Rozmowy niedokończone nt.: Misje Fatimskie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

2020

 1. 29 październik 2020 r., IPN Odział Szczecin, nagranie on-line w studio „Przystanku Historia”, Promocja czterech tomów Dziejów Kościoła katolickiego.

Emisja 29 października 2020 r. godz. 18.00.

W dyskusji wzięli udział:

Ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Rafał Łatka – Biuro Badań Historycznych IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

Moderator dyskusji – dr Zbigniew Stanuch – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Oddział w Szczecinie

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/118363,Dyskusja-o-ksiazkach-Dzieje-Kosciola-katolickiego-na-Pomorzu-Zachodnim-194519891.html

2021

 1. 28 stycznia 2021 r., IPN Odział Szczecin, nagranie on-line w studio „Przystanku Historia”,

Temat Jak Landsberg został Gorzowem

Opublikowany 28 stycznia 2021 r. godz. 18.00.

W dyskusji wzięli udział:

Dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.

Dr hab. prof. US Grzegorz Wejman – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Moderator dyskusji – Jarosław Palicki – Gorzowska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

https://www.youtube.com/watch?v=xqQhWHueS-g

Działalność promocyjna Wydziału lub Uniwersytetu

2009

 1. 21 września 2009 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Wykład naukowy nt.: Życie i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki w badaniach historycznych.
 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: grzegorz.wejman@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar