Szanowni Studenci oraz Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego. Poniżej znajdują się Zarządzenia Pana Rektora. W związku z pojawiającymi się pytaniami warto zapoznać się z wytycznymi w zarządzeniach:

 

Ważna informacja dotycząca organizacji egzaminów dyplomowych:

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM NR 48/2020 REKTORA US z dnia 08 maja 2020 r.  w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 –> Zarządzenie Rektora nr 48/2020, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie, jeżeli seminarzysta zawnioskuje do promotora o taki właśnie tryb z własnego studenckiego adresu e-mail –> numer_albumu@stud.usz.edu.pl 
Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jacek Buko, prof. US prosi, aby wniosek o zdalne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego
został przesłany również do wiadomości Prodziekana ds. Studenckich właściwego Wydziału.

Jeśli praca dyplomowa została już złożona, to student powinien się kontaktować z promotorem w sprawie wyznaczenia terminu obrony.