Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 38/2021 z dnia 26 lutego 2021, dzień 4 maja 2021r. jest dniem rektorskim (wolnym od zajęć dydaktycznych).
Kolejny dzień rektorski przypada na dzień 4 czerwca 2021r.

Ponadto informujemy, że poprzednio ustanowiona organizacją roku akademickiego data dnia rektorskiego – na 20 maja 2021r. – jest nieaktualna.