Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z załączona grafiką.