Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni. Dlatego od 18 marca do 22 maja 2020 r. zostały wprowadzone dyżury oraz kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) będzie możliwy jedynie za pomocą e-maila lub telefonu.

 Codziennie e-mail: dos.teologia@usz.edu.pl

oraz aktualne dyżury telefoniczne:
codzienne od 04 maja do 22 maja 2020 r. tel: 91-444-1451 lub -91-444-1474 w godzinach 08:00 – 14:00.

W przypadku konieczności dostarczenia pilnych dokumentów bądź książek do Biblioteki istnieje możliwość przekazania ich za pośrednictwem Portierni w godzinach 08:00 – 14:00
w wyznaczonym do tego celu miejscu.