https://dos.usz.edu.pl/teologia/ogloszenia-dos-teologia/2022/01/terminy-egzaminow-i-zaliczen-sesja-egzaminacyjna/