Poprawkowe  szkolenie bhp dla studentów w części teoretycznej odbywa się do dnia  5 marca 2020 r., natomiast w części praktycznej 3 i 5 marca 2020 r. Zapisy na szkolenie praktyczne są możliwe po uzyskaniu pozytywnego zaliczenia testu bhp na platformie e-learningowej.

28.02.2020 r.