Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

 

  • Wpływ stylu życia na religijność młodzieży, w: J. Baniak (red.), Religia i Kościół w świadomości katolików świeckich w Polsce i w Niemczech. Kontynuacja czy zmiana nastawienia, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2013, s. 89-107.
  • Indywidualizacja doświadczenia religijnegow duchowości ignacjańskiej wobec kondycji człowieka ponowoczesnego, „Humaniora” 2 (2), 2013, s. 69–83
  • Rola i miejsce duchowości wśród uczestników diecezjalnego spotkania młodych w Skrzatuszu: „Rocznik Skrzatuski”, t. 3, 2015.
  • Koncepcja tożsamości narracyjnej w perspektywie badań socjologicznych nad religijnością i moralnością – „Konteksty Społeczne” nr 4, 2015
  • Hala sportowa jako Nowe Jeruzalem: Socjologiczne ujęcie zjawiska spotkań religijnych w przestrzeniach hal widowiskowo-sportowych – „HUMANIORA” Czasopismo Internetowe. Nr 2 (10)/2015, ss. 47–63.
  • Syndrom 191 – fenomen religijności halowej. Studium socjologiczne, w: „Colloquium” Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, kwartalnik 4/2015, ss. 221-242. /wydane 2016/
  • Dogmaty i ortodoksja w społeczeństwie wyborów. Analiza socjologiczna postaw  wobec dogmatów wśród młodzieży, w: „Przegląd Religioznawczy”, 2017, nr 2 (264).
  • Identyfikacja religijna młodzieży diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na podstawie analizy globalnego wyznania wiary, w: „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne – Academic Journal of Sociology” 2018: 20 (3).
  • Obraz Boga w świadomości uczniów szkół średnich i studentów wobec wyzwań ewangelizacyjnych Kościoła w Polsce, w: P. Ochotny, M. J. Tutak, T. Wielebski (red.), Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, Wydawnictwo GOTÓW, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Warszawa 2018.

 

RELIGIA I KOŚCIÓŁ W POLSCE I W NIEMCZECH – Poznań – październik 2013r. – z wystąpieniem – Wpływ stylu życia na religijność młodzieży. Komunikat z badań własnych.

RELIGIJNE I POZARELIGIJNE FORMY DUCHOWOŚCI W KULTURZE EUROPEJSKIEJ – Poznań – listopad 2013 r. – z wystąpieniem: Indywidualizacja doświadczenia religijnego w duchowości ignacjańskiej wobec kondycji człowieka ponowoczesnego.

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA RELIGIOZNAWCZA „RELIGIA A DIALOG” – Poznań – 26-27 kwietnia 2014,  z wystąpieniem Jezus, bułka i rock n’roll – nowe formy współczesnego kaznodziejstwa jako próba dialogu religijnego i twórczego przekazu. analiza socjologiczna i homiletyczna.

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI” – Poznań – 17-18 kwietnia 2015r. wystąpienie: Hala sportowa jako Nowe Jeruzalem

– IV  MIĘDZYNARODOWY KONGRES RELIGIOZNAWCZY – Gdynia – 17-20 czerwca 2015r. – sekcja socjologii religii: wystąpienie – „Syndrom 191 – fenomen religijności halowej. Studium socjologiczne”

RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI – Poznań, 13 – 14 listopada 2015r. – wystąpienie: Poza nudą i szablonem – socjologiczny obraz religijności doznaniowej w perspektywie koncepcji Gerharda Schulze’a.

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY – „SOLIDARNOŚĆ W CZASACH NIEUFNOŚCI” – Gdańsk – 14-17 września 2017 z wystąpieniem: Religijność halowa w społeczeństwie ryzyka.

RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI III– 9 listopada 2017 – z wystąpieniem: Dogmaty i ortodoksja w społeczeństwie doznaniowym. Analiza socjologiczna postaw wobec dogmatów wśród młodzieży”.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. ZARADNOŚĆ SPOŁECZNA. JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE, Poznań, 17.05.2018 – z wystąpieniem: Służba wojskowa w wyobrażeniach studentów jako forma kształtowania zaradności społecznej.

–  IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. RELIGIA A KULTURA POPULARNA, Poznań, 18-19.05.2018,  z wystąpieniem: Popkulturowy wymiar jednorazowych rytów przejścia. Analiza socjologiczna.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOCJOLOGII RELIGII: RELIGIA W SPOŁECZNYM KONTEKŚCIE: ETNICZNOŚĆ-KULTURA-STRUKTURA, Olsztyn – 7-8 czerwca 2018 r.- wystąpienie: Autostopowicze i uciekinierzy – postawy patriotyzmu lokalnego i ich związki z religijnością wśród młodzieży szkół średnich Pomorza Środkowego.

 
 
Numer pokoju: 104
E-mail: remigiusz.szauer@usz.edu.pl
Konsultacje: Koszalin: poniedziałek 12.00 – 13.30 biblioteka WSD
Szczecin: wtorek 9.30 – 10.15