Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
ORCID
0000-0002-8332-6852
 
 
 
 

RELIGIA I KOŚCIÓŁ W POLSCE I W NIEMCZECH – Poznań – październik 2013r. – z wystąpieniem – Wpływ stylu życia na religijność młodzieży. Komunikat z badań własnych.

RELIGIJNE I POZARELIGIJNE FORMY DUCHOWOŚCI W KULTURZE EUROPEJSKIEJ – Poznań – listopad 2013 r. – z wystąpieniem: Indywidualizacja doświadczenia religijnego w duchowości ignacjańskiej wobec kondycji człowieka ponowoczesnego.

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA RELIGIOZNAWCZA „RELIGIA A DIALOG” – Poznań – 26-27 kwietnia 2014,  z wystąpieniem Jezus, bułka i rock n’roll – nowe formy współczesnego kaznodziejstwa jako próba dialogu religijnego i twórczego przekazu. analiza socjologiczna i homiletyczna.

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI” – Poznań – 17-18 kwietnia 2015r. wystąpienie: Hala sportowa jako Nowe Jeruzalem

– IV  MIĘDZYNARODOWY KONGRES RELIGIOZNAWCZY – Gdynia – 17-20 czerwca 2015r. – sekcja socjologii religii: wystąpienie – „Syndrom 191 – fenomen religijności halowej. Studium socjologiczne”

RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI – Poznań, 13 – 14 listopada 2015r. – wystąpienie: Poza nudą i szablonem – socjologiczny obraz religijności doznaniowej w perspektywie koncepcji Gerharda Schulze’a.

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY – „SOLIDARNOŚĆ W CZASACH NIEUFNOŚCI” – Gdańsk – 14-17 września 2017 z wystąpieniem: Religijność halowa w społeczeństwie ryzyka.

RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI III– 9 listopada 2017 – z wystąpieniem: Dogmaty i ortodoksja w społeczeństwie doznaniowym. Analiza socjologiczna postaw wobec dogmatów wśród młodzieży”.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. ZARADNOŚĆ SPOŁECZNA. JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE, Poznań, 17.05.2018 – z wystąpieniem: Służba wojskowa w wyobrażeniach studentów jako forma kształtowania zaradności społecznej.

–  IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. RELIGIA A KULTURA POPULARNA, Poznań, 18-19.05.2018,  z wystąpieniem: Popkulturowy wymiar jednorazowych rytów przejścia. Analiza socjologiczna.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOCJOLOGII RELIGII: RELIGIA W SPOŁECZNYM KONTEKŚCIE: ETNICZNOŚĆ-KULTURA-STRUKTURA, Olsztyn – 7-8 czerwca 2018 r.- wystąpienie: Autostopowicze i uciekinierzy – postawy patriotyzmu lokalnego i ich związki z religijnością wśród młodzieży szkół średnich Pomorza Środkowego.

23. 05 – 24. 05. 2019 – Międzynarodowej Konferencja Naukowa METAMORFOZY RELIGII I DUCHOWOŚCI – Warszawa, UKSW – wystąpienie: Nowa duchowość i nowe wymiary przeżywania? Doświadczenia religijne młodzieży akademickiej w społeczeństwie doznaniowym. (skierowane do publikacji) 

– 30. 05 – 31. 05. 2019 – Konferencja sekcji socjologii młodzieży i edukacji PTS: młodzi minus 25 – diagnozy i znaki zapytania z wystąpieniem: Między biernością a partycypacją. Postawy więzi narodowej i lokalnej wśród młodzieży licealnej na Pomorzu. Komunikat z badań.  

17.06 – 19.06 – Zjazd wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej – udział w warsztatach.

11.09 – 14.09. 2019 – XVII Zjazd Socjologiczny Wrocław „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”: udział w obradach Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS w sesji: POKOLENIOWE DOŚWIADCZENIE MOBILNOŚCI SPOŁECZNEJ I PRZESTRZENNEJ, z wystąpieniem: Autostopowicze i uciekinierzy? — patriotyzm lokalny wśród młodzieży szkół średnich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Komunikat z badań pilotażowych.  

15.11 – 16.11. 2019 – Konferencja RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI V – UAM Poznań – z wystąpieniem: Lęki i obawy wobec Kościoła katolickiego w opiniach młodzieży licealnej i akademickiej (skierowano do recenzji w Przeglądzie Religioznawczym – wydanie 2/2020).

23.11. 2019 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYCHOWANIE, EDUKACJA, DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ, WSD Koszalin – z wystąpieniem: Nowe perspektywy pastoralne w diagnozie znaków czasu, na postawie adhortacji „Christus Vivit”.

12.12 – 13.12. 2019 – Konferencja międzynarodowa SEKULARYZM JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI I NAUK O POLITYCE, UKSW Warszawa – z wystąpieniem: Poglądy w zakresie moralności społecznej młodzieży akademickiej i ich związki z religijnością.  

 
 
Numer pokoju: 104
E-mail: remigiusz.szauer@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar