Instytut Nauk Teologicznych US zaprasza na Symposium of Priam-Tobit Staff nt. Migrations 2015-…. – death, lost relationships: memory,   artifacts,   rituals (Migracje 2015-…. – śmierć, utracone więzi: pamięć, artefakty, rytuały).

Termin: 25 NOVEMBER 10:00, SALA RADY INSTYTUTU

09:30 sekretariat / bufet kawowy
10:00 – otwarcie obrad – dr Piotr Goniszewski wicedyrektor INT US

10:15 ks. Cezary Korzec Uniwersytet Szczeciński
Priam i Tobiasz: pochówek jako literacki „bohater”

Agnieszka Halemba Universität Potsdam
Etyka i metodologia badań w antropologii społecznej w kontekście śmierci, traumy i straty bliskich

Patrizia Resta Università di Foggia
Vita sociale del corpo dopo la morte

12:15 pauza bufetowa / okienko dla mediów

12:45 ks. Mariusz Boguszewski Uniwersytet Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie
Sytuacja chrześcijan w Iraku i w Syrii w kontekście współczesnego konfliktu zbrojnego
na Bliskim Wschodzie

Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz Akademia Sztuki w Szczecinie
Pamięć i dziedzictwo kulturowe: indywidualne i wspólnotowe: metody budowania tożsamości

14:15 Obiad / okienko dla mediów
15:00 Dyskusja panelowa


26 NOVEMBER 9:30, SALA RADY INSTYTUTU

09:30 ks. Cezary Korzec / Francesca Scionti / Kinga Łosińska

Workshop – ankieta

11:30 przerwa bufetowa / okienko dla mediów

12:00 ks. Cezary Korzec / Piotr Kacperski

Horyzont 2020 – Maria Skłodowska – Curie Research and Innovation Staff Exchange omówienie

13:30 – obiad / okienko dla mediów

Komitet naukowy:

Agnieszka Halemba
ks. Cezary Korzec
Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
Andrzej Ossowski

Komitet organizacyjny:

Dominika Muńko
Piotr Kacperski
Kinga Łosińska
Koło Biblijne WT US

Plakat konferencji