Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego US oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zapraszają na sympozjum naukowe nt. Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas – Mąż Stanu – Błogosławiony. Sympozjum odbędzie się 7 listopada br. i będzie transmitowane on-line na stronie www.dobremedia.org

Możliwość odsłuchania sympozjum => Kliknij tutaj