Drodzy Studenci i Doktoranci,
zachęcamy Państwa do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie oceny nauczycieli akademickich, z którymi mieli Państwo zajęcia, i ankiecie oceny kierunku, na którym Państwo studiują.
Oceny nauczycieli akademickich można dokonać od 1 do 27 czerwca br. Ankiety są anonimowe i dostępne na platformie e-proDziekan. Państwa odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
Ankiety są aktywne w terminie:
1 – 27 czerwca br. ocena nauczyciela akademickiego;
10 – 27 czerwca br. ocena kierunku.