Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kształceniem w Szkole Doktorskiej od roku akademickiego 2022/2023. 

📆 28 kwietnia 2021 

🕞 17:30 

💻 MS Teams  

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFlYTZkYmMtMWIzNy00MTI2LThhZTktYTNkZDc1OTRlZjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22626ca1b9-e273-4533-b768-734651a869af%22%7d

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, a także terminarz i limity przyjęć. W skrócie przedstawimy też program Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.